Κέρδη 8,3 εκατ., ευρώ για Tsokkos HotelsΚέρδη 8,3 εκατ., ευρώ παρουσίασε η Tsokkos Hotels μετά την φορολογία με βάση τα δημοσιοποιημένα στοιχεία στο ΧΑΚ. Τα κέρδη είναι μειωμένα συγκριτικά με το 2017 (13,8 εκατ., ευρώ) λόγω μείωσης κύκλου εργασιών, επιστροφής σε σχέση με τόκους προηγούμενων ετών και λόγω της αύξησης των εξόδων χρηματοδότησης.


Στο τέλος του 2018 τα περιουσιακά στοιχεία της Tsokkos Hotels ανήλθαν στα 488 εκατ., ευρώ ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 255 εκατ., ευρώ. Το Δ.Σ της εταιρείας δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος.


Όσο αφορά τους κινδύνους για την τουριστική βιομηχανία η Tsokkos Hotels αναφέρει πως το Brexit ενδέχεται να αποτελέσει αρνητικά το τουριστικό ρεύμα ωστόσο όπως σημειώνει δεν αναφέρεται μέχρι στιγμής οποιαδήποτε μείωση στις κρατήσεις των ξενοδοχείων από το Ηνωμένο Βασίλειο.


ΠΗΓΗ:philenews.com