Κεντρική Τράπεζα: Συστήνει αναστολή δόσεων για 9 μήνες


Αναστολή κεφαλαίου ή τόκου ή και των δύο, για διάρκεια εννέα μηνών, σύμφωνα με την πολιτική της κάθε τράπεζας και την οικονομική κατάσταση του κάθε πελάτη, είναι ένα από τα πέντε μέτρα που συστήνει η Κεντρική να εφαρμόσουν οι τράπεζες.

Εξετάζει επίσης επιπρόσθετα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν τις προσεχείς μέρες. Στόχος να βοηθηθούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά που πλήττονται από την κρίση και από τις επιπτώσεις που προκαλεί η εξάπλωση του κορωνοϊού. Μετά από πολύωρη συνεδρίαση του Δ.Σ της Κεντρικής ενώ είχαν προηγηθεί τις προηγούμενες μέρες ανταλλαγές απόψεων με τους τραπεζίτες, εκδόθηκαν οι προτροπές του επόπτη προς τις τράπεζες. 

Όπως σημειώνει η Κεντρική «κατανοώντας την κρισιμότητα των στιγμών, συστήνει προς τις τράπεζες να επιδείξουν την απαραίτητη ευελιξία προς τις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις και νοικοκυριά και να προχωρήσουν με αναδιαρθρώσεις υφιστάμενων δανείων και άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων».

Η Κεντρική προτείνει: 

 - Το μέτρο των ευνοϊκών βραχυπρόθεσμων αναδιαρθρώσεων προς τους επηρεαζόμενους πελάτες. Οι αναδιαρθρώσεις δύναται να περιλαμβάνουν αναστολή κεφαλαίου ή τόκου ή και των δύο, για διάρκεια εννέα μηνών, σύμφωνα με την πολιτική της κάθε τράπεζας και την οικονομική κατάσταση του κάθε πελάτη. Οι αναδιαρθρώσεις απευθύνονται στους συνεπείς δανειολήπτες, οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση αναδιάρθρωσης μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.

-Η Κεντρική χαλαρώνει τα κριτήρια για χορήγηση νέων δανείων και άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων με σκοπό να βοηθήσει τις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις και νοικοκυριά να αποκτήσουν άμεσα την ρευστότητα που χρειάζονται για να καλύψουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους. Οι δικαιούχοι, οι οποίοι είναι συνεπείς δανειολήπτες, δύναται να είναι τόσο επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων αυτοεργοδοτουμένων) όσο και υπάλληλοι των επηρεαζόμενων από τα σχετικά μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυπριακή κυβέρνηση επιχειρήσεων, και έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. Οι νέες πιστωτικές διευκολύνσεις μπορεί να περιλαμβάνουν παρατραβήγματα και βραχυπρόθεσμο δανεισμό με εξ ολοκλήρου αποπληρωμή στη λήξη του και όχι με καταβολή δόσεων. Σκοπός των υπό αναφορά νέων πιστωτικών διευκολύνσεων είναι η κάλυψη τρεχουσών αναγκών, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων καταβολών μισθών, ενοικίων, οφειλών σε πιστωτές κ.λπ. Τα κριτήρια τα οποία χαλαρώνουν αφορούν τον τρόπο αξιολόγησης της ικανότητας αποπληρωμής και τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να προσκομίσουν οι δανειολήπτες προς τις τράπεζες.

- Δίνεται επιπρόσθετη απελευθέρωση αποθεμάτων κεφαλαίου για να παραχωρήσουν οι τράπεζες ελαφρύνσεις στα υφιστάμενα δάνεια των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Η συνολική απελευθέρωση κεφαλαίων μέχρι και €1,4 δισ. γίνεται με σκοπό να μεταφερθεί όφελος από τις τράπεζες προς την πραγματική οικονομία, μέσω ευνοϊκών αναδιαρθρώσεων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Για παράδειγμα, οι τράπεζες θα μπορούν να επιτρέψουν στις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις και νοικοκυριά να μειώσουν τις δόσεις αποπληρωμής των υφιστάμενων δανείων τους.

- Η Κεντρική συστήνει προς τις τράπεζες όπως η παροχή νέων δανείων και άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων για βραχυπρόθεσμο δανεισμό, γίνεται με ευνοϊκά επιτόκια. Συστήνει επίσης προς τις τράπεζες όπως τα νέα δάνεια και άλλες πιστωτικές διευκολύνσεις φέρουν μηδενικές χρεώσεις και μηδενικά έξοδα σύναψης. Συστήνει ακόμη προς τις τράπεζες όπως το επιτόκιο των αναδιαρθρώσεων να είναι ευνοϊκό.

- Επίσης προτρέπει τις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων (ΕΕΠ) να παρέχουν βραχυπρόθεσμες αναδιαρθρώσεις στους επηρεαζόμενους, από τις ανακοινώσεις της κυπριακής κυβέρνησης, πελάτες τους. 

Πηγή: "Φιλελεύθερος"