Κατώτατος μισθός ξενοδοχοϋπαλλήλων


Δεκαεννιά επαγγέλματα της ξενοδοχειακής βιομηχανίας θεσμοθετούνται μέσω διατάγματος με κατώτατο μισθό. Η υπουργός Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου, απέστειλε χθες σε εργοδότες και συντεχνίες την μεσολαβητική πρόταση του υπουργείου για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Σύμφωνα με την πρόταση, την οποία κατέχει ο «Φ», το Υπουργείο θα πρέπει να εκδώσει σχετικό διάταγμα για κατώτατους μισθούς με ενσωματωμένο το δικαίωμα υπηρεσίας με ημερομηνία ισχύος 15/11/2019 για 19 επαγγελματικές κατηγορίες που αφορούν υπαλλήλους βαλιτσών (πόρτερ), υπαλλήλους υποδοχής, βοηθούς τραπεζοκόμους, υπαλλήλους μίνι μπαρ, μαθητευόμενους κουζίνας και ζαχαροπλαστικής, καμαριέρες, καθαρίστριες, υπαλλήλους πλυντηρίου και πισίνας. Σύμφωνα με τη μεσολαβητική πρόταση, οι μισθοί κυμαίνονται από €870–€1.070 ανάλογα και με τους μήνες υπηρεσίας. Για παράδειγμα, η καμαριέρα με υπηρεσία πέραν των 3 μηνών πρέπει να αμείβεται με €970, ο μαθητευόμενος κουζίνας με υπηρεσία πέραν των 6 μηνών με €1.040 και ο υπάλληλος υποδοχής/ γκρουμ με €935.  


Η κ. Αιμιλιανίδου τονίζει ότι οι μισθοί που αναφέρονται στην πρόταση αποτελούνται από τον βασικό μισθό, την ΑΤΑ και το δικαίωμα υπηρεσίας. Διευκρινίζει ότι σε καμιά περίπτωση στον εν λόγω μισθό δύναται να περιλαμβάνεται οποιοδήποτε άλλο ωφέλημα του υπαλλήλου ή η 6η ημέρα.


Επίσης, υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε επαγγελματική κατηγορία περιλαμβάνει μέρος ή το σύνολο των καθηκόντων που καλύπτονται από το διάταγμα, δεν μπορεί να αμείβεται με χαμηλότερο μισθό από ότι προβλέπεται στην αντίστοιχη επαγγελματική κατηγορία που αναφέρεται στη συμφωνία.


Μάλιστα, η υπουργός υπογραμμίζει ότι οι μισθοί για το υφιστάμενο προσωπικό στη ξενοδοχειακή βιομηχανία για κάθε κατηγορία που αναφέρεται, θα πρέπει, εφόσον είναι χαμηλότεροι, να αναπροσαρμοστούν ανάλογα. Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις όπου ο μισθός περιλαμβάνει άλλα ωφελήματα ή την 6η ημέρα.


Σύμφωνα με τη μεσολαβητική πρόταση, θα πρέπει να παραχωρηθούν οι ακόλουθες μισθολογικές αυξήσεις:
(i) Για το 2019 να παραχωρηθεί αύξηση 0,5% από 1/1/2019. Για την περίοδο από 01/01/2019 μέχρι και την 01/09/2019, η αύξηση να παραχωρηθεί σε εφάπαξ ποσό. Η υπουργός διευκρινίζει ότι στις περιπτώσεις όπου οι εργοδότες έχουν αποδεδειγμένα παραχωρήσει αυξήσεις σε υπαλλήλους τους για το 2019, πέραν από τις προβλεπόμενες μισθολογικές αυξήσεις που αναφέρονται στην υφιστάμενη Συλλογική Σύμβαση, αυτές θα συνυπολογισθούν κατά την καταβολή των αυξήσεων για το 2019.
(ii) Από 1/1/2020 να παραχωρηθεί αύξηση ύψους 1,5%.
(iii) Από 1/1/2021 να παραχωρηθεί αύξηση ύψους 1,5%.
(iv) Από 1/1/2022 να παραχωρηθεί αύξηση ύψους 2%.


Παράλληλα, από την 1/1/2022, η εργασία κατά τις γιορτές / αργίες, θα πρέπει να αποζημιώνεται επιπλέον με μισό ημερομίσθιο, δηλαδή η συνολική αποζημίωση να είναι 1:2,5. Επιπρόσθετα, από την 1/1/2022, η εργασία κατά την Κυριακή, θα πρέπει να αποζημιώνεται με 25% επιπλέον ημερομίσθιο για όλες τις Κυριακές.


Αναφορικά με το Ταμείο Προνοίας, τροποποιούνται οι σχετικοί Κανονισμοί έτσι ώστε οι εργοδότες να υποχρεούνται να καταβάλλουν ποσοστό 1% επί των μισθών όλων των εργαζομένων στο Ταμείο Ευημερίας.