Κατεδαφίζονται 7 κεραίες 132,5 μέτρων στο Κάβο Γκρέκο

Τελική έγκριση έδωσε η περιβαλλοντική αρχή για  έργο που αφορά εργασίες κατεδάφισης επτά κεραιών ραδιοφωνίας στον χώρο του ραδιοφωνικού σταθμού Somera στο Κάβο Γκρέκο και την αποξήλωση των βάσεων τους και των υποστηρικτικών υποδομών (κτήρια κα πάσσαλοι).

Η αρχή εξέτασε την κατεδάφιση με εκρηκτικά και στην συνέχεια την αποσυναρμολόγηση και αποξήλωση με μηχανικά μέσα.

Για τις 7 κεραίες ισχύουν τα ακόλουθα: οι κεραίες έχουν ύψος 132,5 m, αποτελούνται από τριγωνικούς πυλώνες σωλήνων στο άξονα, στερεώνονται με καλώδια σε 3 άξονες στις 120°, κάθε σύρμα παραμονής στερεώνεται με ένα θεμέλιο (28 θεμέλια από οπλισμένο σκυρόδεμα) από σκυρόδεμα (αγκύρωση), είναι τοποθετημένες σε μπλοκ από σκυρόδεμα, γραμμές τροφοδοσίας σε θεμέλια και δέσμη καλωδίων χαλκού (22), δίκτυο γείωσης, και τα μικρά κτήρια casemate με εξοπλισμό υποστήριξης των κεραιών.

Λόγω ευαισθησίας της περιοχής σε χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς και έλλειψης στοιχείων ως προς τις επιπτώσεις σε αυτό με την χρήση εκρηκτικών οι οποίες ενδέχεται να είναι μεγάλες και σημαντικές, και μετά από επικοινωνία με τον Διευθυντή της Εταιρείας Somera και την εταιρεία αποξήλωσης γίνεται εισήγηση όπως προωθηθεί η κατεδάφιση με μηχανικά μέσα.

Η μέθοδος που θα ακολουθηθεί θα είναι με μηχανικά μέσα αφού θα είναι πιο ελεγχόμενη ως προς τις επιπτώσεις και έχει ως ακολούθως:

- Κατεδάφιση 7 κεραιών με την αποκοπή των σχοινιών (από απόσταση) που υποστηρίζουν τις κεραίες (αλυσιδωτά και σύμφωνα με την φορά του αέρα).

 - Αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση στο έδαφος

 - Αποκοπή και απομάκρυνση των σχοινιών και αποξήλωση των βάσεων σκυροδέματος (απομάκρυνση σκυροδέματος 50-60 εκατοστά κάτω από το έδαφος)

- Απομάκρυνση καλωδίων χαλκού χειρονακτικά - Αφαίρεση πασάλων με την χρήση μηχανημάτων (από τον δρόμο) - Αποξήλωση των υποδομών casemate (μικρά κτίρια από το δρόμο).

Οι κεραίες θα αποσυναρμολογούνται στο έδαφος, οι πάσαλοι θα αφαιρούνται με μηχάνημα από τους υφιστάμενους δρόμους, τα κτίρια θα κατεδαφιστούν μηχανικά και τα καλώδια θα αφαιρεθούν χειρονακτικά.

Όλα τα υλικά κατεδάφισης θα μεταφερθούν σε αδειοδοτημένους χώρους απόρριψης /ανακύκλωσης υλικών.

Η κατεδάφιση των κεραιών θα γίνει σύμφωνα με την φορά των ανέμων και θα προωθηθεί προς τους υφιστάμενους δρόμους και χέρσα γη (θα αποφευχθεί η βραχώδης περιοχής και περιοχές όπου φύεται θαμνώδης βλάστηση).

.

Ρεπορτάζ: Σωκράτης Ιωακείμ / Φιλελεύθερος