Καταγγέλλει από σήμερα η Αστυνομία για τις άδειες κυκλοφορίαςΈληξε τα μεσάνυκτα η περίοδος ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων.

 

Από σήμερα η Αστυνομία και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών θα προχωρούν σε καταγγελία όσων οδηγών κυκλοφορούν με οχήματα χωρίς ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας και θα επιβάλλεται ως επιβάρυνση το άθροισμα του ποσού των 10 ευρώ και ποσού ίσου με το 10% της άδειας κυκλοφορίας.

 

Επισημαίνεται ότι μέχρι την Παρασκευή ανανεώθηκαν οι άδειες κυκλοφορίας 600 χιλιάδων οχημάτων.

 

Για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να υπάρχει πιστοποιητικό καταλληλότητας σε ισχύ και Ασφάλεια ενώ λόγο της Αργίας της Καθαράς Δευτέρας οι άδειες ανανεώνονται  μόνο στο διαδίκτυο λόγο. 

 

Οι άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανανεώνονται για χρονική περίοδο τριών, έξι, εννέα και δώδεκα μηνών.