Κάβο Γκρέκο: Άναψε κόκκινο για το γήπεδο γκολφ

Αρνητική είναι η Έκθεση Δέουσας Εκτίμησης Επιπτώσεων στις Προστατευόμενες Περιοχές του Δικτύου Natura 2000, Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Εθνικό Δασικό Πάρκο (ΕΔΠ) Κάβο Γκρέκο, για τη δημιουργία γηπέδου γκολφ στην Αγία Νάπα.

 

Το προτεινόμενο έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία γηπέδου γκολφ και βοηθητικών υποδομών στις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000, καθώς και τουριστικών και παραθεριστικών αναπτύξεις (ξενοδοχείο και κατοικίες) που εφάπτονται της προστατευόμενης περιοχής. Σημειώνεται ότι αύριο η Περιβαλλοντική Αρχή θα εξετάσει τη Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) για το Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο (Master Plan) για τη δημιουργία γηπέδου γκολφ της εταιρείας «Ayia Napa Forest Golf Ltd», στην παρουσία μεταξύ άλλων και των δημάρχων Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου.

 

Το προτεινόμενο έργο αναμένεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη εντός της προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 ΕΔΠ Κάβο Γκρέκο. Συγκεκριμένα, το έργο καταλαμβάνει το 6% της χερσαίας έκτασης της περιοχής ΤΚΣ, η οποία αποτελείται κατά 45-50% περίπου από οικότοπο αοράτου και μικτό οικότοπο αοράτου με μαζιά, ενώ το 7,5% αποτελείται της έκτασης περιλαμβάνει τον οικότοπο προτεραιότητας μεσογειακά εποχιακά λιμνία.

Κατά τη διάρκεια της ολοκληρωμένης εξέτασης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου στην περιοχή του Δικτύου Natura 2000, ΤΚΣ και ΖΕΠ ΕΔΠ Κάβο Γκρέκο, στα αντικείμενα προστασίας τους (οικότοποι και είδη άγριας ζωής), στους στόχους διατήρησης τους (ευνοϊκή κατάσταση διατήρησης), στα είδη χαρακτηρισμού των περιοχών ΖΕΠ, καθώς και στη συνεκτικότητα των περιοχών του Δικτύου, η Περιβαλλοντική Αρχή έλαβε υπόψη; (α) τη Μελέτη Δέουσας Εκτίμησης Επιπτώσεων στις Περιοχές, (β) τα Διαχειριστικά Σχέδια των περιοχών Natura 2000 που έχουν εκπονηθεί για τις υπό αναφορά περιοχές, (γ) τη σχετική νομοθεσία και τα στοιχεία και (δ) τις ίδιες γνώσεις των ειδικών της Ad hoc επιτροπής. 

 

Μετά την αξιολόγηση όλων των δεδομένων για την προστατευόμενη περιοχή, διαπιστώνεται ότι η κατασκευή και λειτουργία γηπέδου γκολφ εντός της προστατευόμενης περιοχής και των συναφών τουριστικών αναπτύξεων θα έχει σημαντικές, αρνητικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στους στόχους διατήρησης, στη συνεκτικότητα, τη δομή και λειτουργία των οικοτόπων των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, ΤΚΣ και ΖΕΠ, ΕΔΠ Κάβο Γκρέκο. 

Οι κυριότερες επιπτώσεις αφορούν την απώλεια ποσοστού 7,5% του οικότοπου προτεραιότητας μεσογειακά εποχιακά λιμνία (πέντε θέσεων, πιθανώς να υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός λιμνίων σε χρονιές όπου το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες), ο οποίος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οικότοπους της συγκεκριμένης περιοχής, την υποβάθμιση σημαντικών ειδών χλωρίδας που φιλοξενεί αλλά και απώλεια πιθανών άλλων δυνητικών θέσεων (μεγαλύτερου ποσοστού). Σημειώνεται ότι, ο εν λόγω οικότοπος αποτελεί ανεπάρκεια σύμφωνα με τα αποτελέσματα του βιογεωγραφικού σεμιναρίου για την Κυπριακή Δημοκρατία και της υποχρέωσης που έχει ως προς την εφαρμογή των προνοιών της Οδηγίας των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ). Οι επιπτώσεις αφορούν και απώλεια άλλων σημαντικών τύπων φυσικών οικοτόπων και κυρίως του οικότοπου με θαμνώνες αοράτου, για τον οποίο προκύπτει σημαντική απώλεια συμπαγούς έκτασης ποσοστού περίπου 8-10%. 

Επιπρόσθετα, σημαντική θεωρείται η όχληση, η απώλεια και ο κατακερματισμός των ενδιαιτημάτων ειδών πτηνοπανίδας, τα οποία χρησιμοποιούν την περιοχή για φωλεοποίηση, τροφοληψία και ξεκούραση, κυρίως τα ενδημικά, τα αρπακτικά και άλλα μεταναστευτικά πουλιά, συμπεριλαμβανομένων και ειδών χαρακτηρισμού. 

 

Οι επιπτώσεις οφείλονται κυρίως στον χαρακτήρα και το μέγεθος του έργου, το οποίο χωροθετείται εξ ολοκλήρου εντός (κέντρο) της προστατευόμενης περιοχής, σε περιοχή με άγρια φυσική βλάστηση (κυρίως αόρατοι), με αποτέλεσμα να επηρεάσει αρνητικά το φυσικό περιβάλλον και την άγρια ζωή. 

 

Σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος, πιθανή υλοποίηση της προτεινόμενης ανάπτυξης στην περιοχή θα δημιουργήσει επιπρόσθετες πιέσεις αλλαγής χρήσεων γης, με τη διάνοιξη δρόμων και άλλων υποδομών (ηλεκτρισμός, υδροδότηση, οδικό δίκτυο κ.τλ.), τα οποία θα προκαλέσουν επιπρόσθετες συσσωρευτικές αρνητικές επιπτώσεις τόσο σε οικότοπους όσο και σε είδη.

 

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι οι εν λόγω τουριστικές αναπτύξεις οι οποίες προτείνονται σε συνάρτηση με την δημιουργία του γηπέδου γκολφ, εφάπτονται της προστατευόμενης περιοχής και αναμένεται να προκαλέσουν επιπρόσθετες πιέσεις συσσωρευτικά.

 

Σε έκταση πέραν του 1 εκατ. τ.μ.

 

Το προτεινόμενο έργο αφορά γήπεδο γκολφ 18 οπών με βοηθητικές εγκαταστάσεις (λέσχη γκολφ, με χώρους στάθμευσης και χώρο συντήρησης γηπέδου κ.λπ.), άλλες συναφείς τουριστικές, εμπορικές και οικιστικές αναπτύξεις (μια πολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα πέντε αστέρων με υπηρεσίες, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, εμπορικά καταστήματα και οικιστικές μονάδες σε ενιαίες αναπτύξεις), καθώς και άλλες απαραίτητες υποδομές (όπως οδικό δίκτυο, χώροι πρασίνου, τοπιοτέχνηση, κ.λπ.). Το γήπεδο γκολφ και οι βοηθητικές εγκαταστάσεις βρίσκονται εντός της περιοχής Natura 2000 - Κάβο Γκρέκο και οι άλλες συναφείς τουριστικές, εμπορικές και οικιστικές αναπτύξεις εφάπτονται βόρεια και ανατολικά της προστατευόμενης περιοχής. Η συνολική γη προς ανάπτυξη, η οποία θα καταλάβει το προτεινόμενο έργο ανέρχεται σε 1.037.628 m2, εκ των οποίων 590.000 m2 μισθωμένη κρατική δασική γη εντός της προστατευόμενης περιοχής Κάβο Γκρέκο (γήπεδο γκολφ, club house, χώρος συντήρησης), και 139.479 m2 μισθωμένη κρατική γη και 308.149 m2 ιδιωτική γη (άλλες συναφή τουριστικές εγκαταστάσεις). Η συνολική έκταση του γηπέδου γκολφ (προτεινόμενο αποτύπωμα 18 οπών, μη περιλαμβανομένων των χώρων του Club House και της Μονάδας Συντήρησης) θα καταλαμβάνει έκταση 301.381 m2. 

 

Με υπερπολυτελές ξενοδοχείο 10 ορόφων

 

Η τουριστική ανάπτυξη θα περιλαμβάνει ένα υπερπολυτελές ξενοδοχείο πέντε αστέρων χωρητικότητας 500 κλινών (250 δωματίων και SPA, πισίνες, γυμναστήριο, εστιατόρια, μπαρ κ.ά.), από 10 ορόφους και ένα υπόγειο, με συνολικό εμβαδόν να ανέρχεται σε 15.000 τ.μ. περίπου, ενώ θα διαθέτει συνολικά 225 χώρους στάθμευσης, υπόγειους και υπαίθριους. Το ξενοδοχείο σε μελλοντική φάση αναμένεται να επεκταθεί κατά 100%, με διπλασιασμό του αριθμού των κλινών και των λοιπών μεγεθών. Ο συνολικός αριθμός των παραθεριστικών κατοικιών θα ανέρχεται σε 228, εκ των οποίων οι 216 θα είναι δυώροφες κατοικίες με εμβαδόν δόμησης 140 τ.μ., ενώ μελλοντικά αναμένεται να αυξηθούν περίπου 20% σε μελλοντική επέκταση του έργου. Η εμπορική ανάπτυξη θα έχει συνολικό εμβαδόν 6.000 τ.μ. Τέλος, οι δημόσιοι δρόμοι θα καταλαμβάνουν συνολική έκταση 25.218 τ.μ., ενώ συνολικά η τουριστική, εμπορική και οικιστική ανάπτυξη θα καταλαμβάνει 367.497 τ.μ. Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια λειτουργίας οι εκτιμώμενες ανάγκες νερού σε ύδρευση θα ανέρχονται σε 106.163 κ.μ. 

 

Η προτεινόμενη ανάπτυξη βρίσκεται στην περιοχή του ακρωτηρίου Κάβο Γκρέκο στο νοτιοανατολικό τμήμα της Κύπρου και εμπίπτει εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αγίας Νάπας και του Δήμου Παραλιμνίου.