«Φούρνος» οι σχολικές αίθουσες - Έρευνα σε δημοτικά


Η ποιότητα του αέρα σε τάξεις δημοτικών σχολείων κατά την περίοδο που ήταν σε ισχύ ειδικό υγειονομικό πρωτόκολλο για προστασία από την COVID-19, βρέθηκε στο επίκεντρο έρευνας του ΤΕΠΑΚ. 

Ένα από τα βασικά ευρήματα της έρευνας είναι ότι στο μεγαλύτερο μέρος του ημερήσιου σχολικού χρόνου και συγκεκριμένα στο 85%, η θερμοκρασία του αέρα στο εσωτερικό των σχολικών αιθουσών υπερέβη τους 27οC που είναι το συνιστώμενο ανώτατο όριο. 

Όσον αφορά στα άλλα δύο σημαντικά αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας διαπιστώθηκε ότι:

> Στη βάση του πρωτοκόλλου COVID-19 και της θερμής περιόδου που έτρεξε η μελέτη, ο φυσικός αερισμός των τάξεων με τα ανοιχτά παράθυρα και πόρτες κατά τις ώρες των μαθημάτων, βοήθησαν στη διατήρηση του δείκτη εξαερισμού (CO2) σε αποδεκτά επίπεδα. 

> Ένα τρίτο των μετρήσεων PM2.5 στο εσωτερικό των τάξεων ξεπέρασε τα 15 μg/m3 (συνιστώμενη τιμή ανά 24ωρο).

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΤΕΠΑΚ, η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί την πρώτη έρευνα που διεξάγεται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του σχολικού πληθυσμού της Κύπρου, σχετικά με την αξιολόγηση ποιότητας εσωτερικού αέρα σε τάξεις δημοτικών σχολείων, κατά τη θερμή περίοδο Μαΐου-Ιουλίου του 2021. Μια περίοδο κατά την οποία εφαρμοζόταν το σχετικό πρωτόκολλο COVID-19 για τις σχολικές μονάδες. 

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την καλύτερη κατανόηση της δυναμικής αλληλεπίδρασης περιβαλλοντικών παραμέτρων σε συνδυασμό με δείκτες υγείας ή πρόληψης μετάδοσης ιών και μικροβίων στο εσωτερικό σχολικό περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη και τις πολιτικές που ανταποκρίνονται στην κλιματική κρίση αλλά και τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Τα χαρακτηριστικά των σχολείων

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεκπεραίωση της έρευνας του ΤΕΠΑΚ ήταν τα ακόλουθα:

> 42 δημόσια Δημοτικά σχολεία όλων των επαρχιών της Κύπρου έλαβαν μέρος στην έρευνα.

> Όλες οι τάξεις (84) καθαρίζονταν καθημερινά, ενώ χλωρίνη χρησιμοποιείτο σε 81% των σχολείων. Από τα σχολεία που χρησιμοποιούσαν χλωρίνη, το 77% των σχολείων χρησιμοποιούσαν χλωρίνη σε καθημερινή βάση. 

> Ανεμιστήρες υπήρχαν σε 90% των τάξεων και κατά μέσο όρο το 45-63% των συνολικών ανεμιστήρων στην τάξη (1-2 ανεμιστήρες) λειτουργούσαν, συνήθως, μετά το πρώτο διάλειμμα.

> Περισσότερες από τις μισές τάξεις (55%) διέθεταν δύο πόρτες και κατά μέσο όρο το 86-91% της πόρτας/πορτών στην τάξη ήταν ανοιχτές καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής μέρας. 

> Ο μέσος αριθμός ανοιχτών παραθύρων στη σχολική τάξη κατά τη διάρκεια της σχολικής μέρας ήταν τέσσερα (56-59% των συνολικών παραθύρων στην τάξη).

> Κλιματιστικό υπήρχε σε 11% των τάξεων και η μέση χρήση κλιματιστικού κατά τη διάρκεια της σχολικής μέρας ήταν σχεδόν μηδαμινή (μέσος όρος αριθμού κλιματιστικών σε λειτουργία: 0-0.1).  

Ταυτότητα έρευνας

Η μελέτη ανάλυσης του εσωτερικού αέρα σχολικών τάξεων ανά το παγκύπριο διεξήχθη από το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), σε συνεργασία με την εταιρεία LELANTUS Innovations Ltd και την εταιρεία PHOEBE Research & Innovation Ltd. Η έρευνα STEPS πραγματοποιήθηκε την περίοδο Μαΐου – Ιουλίου του 2021, περίοδο κατά την οποία εφαρμοζόταν ένα ειδικό υγειονομικό πρωτόκολλο COVID-19 για τη λειτουργία των σχολείων. Με τη χρήση ερωτηματολογίων, συλλέχθηκαν τα χαρακτηριστικά των σχολείων/τάξεων και με τη χρήση αισθητήρων, αξιολογήθηκαν τα επίπεδα περιβαλλοντικών παραμέτρων για 24 ή 48 ώρες σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους (2 τάξεις ανά σχολείο) σε δημόσια δημοτικά σχολεία πυκνοκατοικημένων περιοχών (βαθμός αστικοποίησης 1 και 2) στην Κύπρο. 

Οι στόχοι της έρευνας STEPS ήταν:

> Η περιγραφή των επιπέδων και των διακυμάνσεων μιας σειράς παραμέτρων ποιότητας αέρα (θερμοκρασία αέρα, σχετική υγρασία (RH), σωματίδια (PM), διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs)) σε τάξεις δημόσιων δημοτικών σχολείων που βρίσκονται σε πυκνοκατοικημένες περιοχές όλων των επαρχιών της Κύπρου.

> Η σύγκριση των επιπέδων των παραμέτρων ποιότητας αέρα μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των σχολείων.

> Η σύγκριση των επιπέδων των παραμέτρων ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των τάξεων με τα προτεινόμενα επίπεδα από έγκυρους διεθνείς οργανισμούς.

Ρεπορτάζ: Ευαγγελία Σιζοπούλου / Φιλελεύθερος