Ευρώπη Μαζί σας: Επίσκεψη Ηλικιωμένων Πολιτών στην Αγία Νάπα

 


Είναι επιτακτικό να αντιμετωπιστεί και να αναβαθμιστεί η προσβασιμότητα ομάδων που φέρουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως είναι οι ηλικιωμένοι πολίτες, τα άτομα με αναπηρίες και γενικότερα «εμποδιζόμενα άτομα», προς τις πόλεις. Το έργο «Αγία Νάπα-Ρέθυμνο: Καθολικά προσβάσιμες πόλεις», στο οποίο συμμετείχε ο δήμος Αγίας Νάπας, θίγει αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες ή δυσκολίες στη μετακίνηση σε δημόσιους χώρους αλλά και σε σημεία ιστορικού, τουριστικού και άλλου ενδιαφέροντος.


Ρεπορταζ:reporter.com.cy


 

Το συγκεκριμένο έργο έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Interreg-Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» και αφορά στη δημιουργία διαδικτυακού οδηγού και υποδομών για τουρίστες-ξένους αλλά και ντόπιους-με αναπηρία.

 

Με στόχο την περαιτέρω ενημέρωση των Ηλικιωμένων Πολιτών προς τέτοιου είδους σημαντικές πρωτοβουλίες από φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη στήριξη που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υλοποίησή τους, προγραμματίστηκε επίσκεψη στην Αγία Νάπα. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 στο Μουσείο «ΘΑΛΑΣΣΑ» του δήμου Αγίας Νάπας. Τους Ηλικιωμένους πολίτες υποδέχθηκε ο αντιδήμαρχος Αγίας Νάπας, κ. Χρίστος (Πιερή) Ζαννέτου, ο οποίος και ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τα έργα και το όραμα του Δήμου. 

Είναι επιτακτικό να αντιμετωπιστεί και να αναβαθμιστεί η προσβασιμότητα ομάδων που φέρουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως είναι οι ηλικιωμένοι πολίτες, τα άτομα με αναπηρίες και γενικότερα «εμποδιζόμενα άτομα», προς τις πόλεις. Το έργο «Αγία Νάπα-Ρέθυμνο: Καθολικά προσβάσιμες πόλεις», στο οποίο συμμετείχε ο δήμος Αγίας Νάπας, θίγει αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες ή δυσκολίες στη μετακίνηση σε δημόσιους χώρους αλλά και σε σημεία ιστορικού, τουριστικού και άλλου ενδιαφέροντος.

 

Το συγκεκριμένο έργο έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Interreg-Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» και αφορά στη δημιουργία διαδικτυακού οδηγού και υποδομών για τουρίστες-ξένους αλλά και ντόπιους-με αναπηρία.

 

Με στόχο την περαιτέρω ενημέρωση των Ηλικιωμένων Πολιτών προς τέτοιου είδους σημαντικές πρωτοβουλίες από φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη στήριξη που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υλοποίησή τους, προγραμματίστηκε επίσκεψη στην Αγία Νάπα. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 στο Μουσείο «ΘΑΛΑΣΣΑ» του δήμου Αγίας Νάπας. Τους Ηλικιωμένους πολίτες υποδέχθηκε ο αντιδήμαρχος Αγίας Νάπας, κ. Χρίστος (Πιερή) Ζαννέτου, ο οποίος και ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τα έργα και το όραμα του Δήμου.

 

 

Η επίσκεψη αυτή διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Ένωση Κυπρίων Συνταξιούχων (Ε.ΚΥ.ΣΥ.), ενώ εντάσσεταιστο πλαίσιο του έργου «Η Ευρώπη μαζί σας», το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο. Το έργο περιλαμβάνει 10 συνολικά επισκέψεις σε ευρωπαϊκά έργα, καθώς και άλλες δράσεις προβολής και ενημέρωσης των Ηλικιωμένων Πολιτών. Οι δράσεις του αποσκοπούν στην ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση των Ηλικιωμένων Πολιτών σε σχέση με τα ευρωπαϊκά θέματα, όπως είναι οι ευρωπαϊκές πολιτικές και άλλες ενέργειες στήριξης της Ε.Ε. προς κράτη-μέλη.
 

Η επίσκεψη διοργανώθηκε από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και υλοποιήθηκε από την ENOROS CONSULTING LTD και την IMH C.S.C. Ltd.