Έρχεται το 5G: Οι τέσσερις μνηστήρες στην Κύπρο


Έκλεισε, μετά από τρεις διαδοχικές παρατάσεις, ο διαγωνισμός για παροχή άδειας χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων στη βάση των οποίων θα δημιουργηθούν τα τέσσερα ασύρματα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών 5G στην Κύπρο.

Τους φακέλους με τα απαραίτητα τεχνο-οικονομικά δεδομένα εμπειρίας και ικανότητας να δημιουργήσουν και λειτουργήσουν τα νέα δίκτυα, όπως και σειρά σημαντικών τραπεζικών και άλλων εγγυήσεων, υπέβαλαν, σύμφωνα με τα στοιχεία του «Φ», τέσσερις ενδιαφερόμενοι. Πρόκειται για τους «συνήθεις υπόπτους» για την κινητή τηλεφωνία στην Κύπρο, δηλαδή τους Cyta, Primetel, Epic και Cablenet.

Οι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί θα διεξαχθούν εντός Δεκεμβρίου, ώστε, παρά τις τρεις παρατάσεις που δόθηκαν, να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε αρχικά, αλλά και οι απαιτήσεις της Ε.Ε. για κατακύρωση των διαγωνισμών για τα δίκτυα 5G στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 700 MHz και 3.6 GHz πριν το τέλος του χρόνου.


Να σημειωθεί πως, δεδομένου ότι και οι τέσσερις διεκδικητές είναι κυπριακές εταιρείες, ο πλειστηριασμός θα διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα και όλα τα έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι στην ελληνική γλώσσα.

Θα γίνουν τέσσερις διαδοχικοί πλειστηριασμοί, με την ίδια διαδικασία που έγιναν και οι προηγούμενοι ανάλογοι για παραχώρηση συχνοτήτων για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, δηλαδή οι εκπρόσωποι κάθε εταιρείας θα βρίσκονται απομονωμένοι σε διαφορετικά δωμάτια και θα υποβάλλουν την προσφοράς του  σε κάθε επόμενο γύρο του πλειστηριασμού.

Η τιμή εκκίνησης του αλά ούνα για το πρώτο δίκτυο, που έχει και τα καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά, είναι €6.000.000, για το δεύτερο δίκτυο η τιμή εκκίνησης είναι τα €3.500.000, για το τρίτο τα €2.500.000 και για τις συμπληρωματικές συχνότητες οι διαγωνισμοί ξεκινούν από τις €200.000.

Οι άδειες θα έχουν 20ετή ισχύ. Το κάθε ένα από τα τέσσερα δίκτυα θα πρέπει να καλύπτει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025 το 70% του πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και όλους τους αυτοκινητόδρομους, με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο με ταχύτητες τουλάχιστον 100Mbps.

Προτού εγκαταστήσει και λειτουργήσει σταθμό 5G, το καθένα από τα δίκτυα που θα αδειοδοτηθούν υποχρεούται να διεξαγάγει σχετική μελέτη εκτίμησης των συνολικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην περιοχή που πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθμός.  Αν η εκτίμηση των συνολικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων υπερβαίνει το 30% του  Εθνικού Ορίου Έκθεσης, θα υποβάλλεται ολόκληρη η μελέτη εκτίμησης των συνολικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. 

Επίσης, το κάθε δίκτυο υποχρεούται να αξιολογεί την έκθεση του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία κάθε έξι μήνες για κάθε σταθμό που βρίσκεται εντός αστικής περιοχής και κάθε δώδεκα μήνες για κάθε σταθμό που βρίσκεται σε αγροτικές περιοχές.