Επ. Αμμοχώστου: Στα τελικά στάδια το τοπικό σχέδιο


Σε αναμονή για την περιβαλλοντική γνωμάτευση τελούν οι αρμόδιες αρχές για να συζητήσουν και να διαμορφώσουν την τελική πρόταση για το τοπικό σχέδιο επαρχίας Αμμοχώστου ενώ, το τοπικό σχέδιο Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας και Δερύνειας βρίσκεται ενώπιον ειδικής επιτροπής για την αξιολόγηση απόψεων των τοπικών αρχών.

Σε απαντητική του επιστολή προς τον βουλευτή του ΔΗΣΥ Κυριάκο Χατζηγιάννη, ο υπουργός εσωτερικών Νίκος Νουρής αναφέρει σε σχέση με το τοπικό σχέδιο ελεύθερης Αμμοχώστου, ότι την 1/11/2019 έχει υποβληθεί η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο Τμήμα Περιβάλλοντος για εξασφάλιση Περιβαλλοντικής Γνωμάτευσης (στάδιο 10).

Η συγκεκριμένη φάση αποτελεί το δέκατο στάδιο σε μια διαδικασία που περιλαμβάνει συνολικά δεκατρία στάδια, με το τελευταίο να αφορά δημοσίευση του τοπικού σχεδίου.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία εκπόνησης ή τροποποίησης Σχεδίων Ανάπτυξης, περιλαμβάνει 13 στάδια και όπως αναφέρεται, έχει παρατηρηθεί από την μέχρι σήμερα εμπειρία ότι αυτή έχει μεγάλη χρονική διάρκεια, η οποία υπερβαίνει τα 3 χρόνια.

Παράλληλα, την 1/11/2019, δημοσιεύθηκε Διάταγμα Λευκής Ζώνης για την περιοχή του Τοπικού Σχεδίου.

Όταν αποσταλεί στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως η Περιβαλλοντική Γνωμάτευση, θα συζητηθεί στο Πολεοδομικό Συμβούλιο και θα διαμορφωθεί η τελική πρόταση για το Σχέδιο Ανάπτυξης, η οποία και θα αποσταλεί στον Υπουργό Εσωτερικών για δημοσίευση.

Το Τοπικό Σχέδιο αναμένεται να δημοσιευτεί από τον Υπουργό Εσωτερικών σε διάστημα τριών περίπου μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της σχετικής Γνωμάτευσης της Περιβαλλοντικής Αρχής στο Πολεοδομικό Συμβούλιο, με την προϋπόθεση όμως ότι η Γνωμάτευση δεν θα απαιτεί τη διενέργεια πρόσθετων μελετών και δεν θα περιλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη ειδική ρύθμιση, που θα μεταθέσουν τη δημοσίευσή του σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ενώπιον ειδικής επιτροπής το τοπικό σχέδιο Παραλιμνίου

Η διαδικασία εκπόνησης του τοπικού σχεδίου Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας και Δερύνειας βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο των εργασιών του πολεοδομικού συμβουλίου και συγκεκριμένα της ειδικής Επιτροπής που έχει διοριστεί, σύμφωνα με το υπουργείο εσωτερικών (στάδιο 8).

Αφού η ειδική επιτροπή ολοκληρώσει την επεξεργασία και αξιολόγηση των απόψεων/εισηγήσεων των Τοπικών Αρχών καθώς και των διάφορων πληροφοριών για την περιοχή του υπό εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου, που έχουν προκύψει από διαβουλεύσεις με κυβερνητικά Τμήματα και άλλους Φορείς ή άλλως πως, θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα των εργασιών της στην ολομέλεια του Πολεοδομικού Συμβουλίου, έτσι ώστε αυτό να καταλήξει στην προκαταρκτική του πρόταση για το υπό εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο.

Σημειώνεται ότι, το υπό εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο περιλαμβάνει τρεις πολύ δυναμικά αναπτυσσόμενες Τοπικές Αρχές με πολλαπλά προβλήματα με θέματα που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης ή/και διευθέτησης και ότι η μελέτη του άρχισε το Σεπτέμβριο του 2016.

Η δημοσίευση του υπό εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου, σύμφωνα με το Στάδιο 13 της διαδικασίας, θα κριθεί και σε σχέση με τη Διαδικασία Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (στάδιο 10 ).