Επ. Αμμοχώστου: Πρόστιμα σε 13 πρόσωπα συνολικής αξίας άνω των 6 χιλ. ευρω για παράβαση διαταγμάτων


Ποινικές καταδικες - Παραβίαση του περί Λοιμοκαθαρσης νόμου -  διαταγμάτων για παρεμπόδιση εξάπλωσης του κορωνοιου.

Πρόστιμα σε 13 πρόσωπα επέβαλε το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου σήμερα Τρίτη, συνολικού ύψους €6400 με χαμηλότερη ποινή τα €300 και ψηλότερη τα €850. 

Εναντίον των προσώπων αυτών καταχωρήθηκαν δεκατρείς  ξεχωριστές υποθέσεις για παράβαση των υπουργικών διαταγμάτων που εκδόθηκαν για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοιου.