Επ. Αμμοχώστου: 281 κρούσματα σε δύο εβδομάδες

Την εθνική αναφορά με τα επικαιροποιημένα επιδημιολογικά δεδομένα μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου δημοσίευσε το Υπουργείο Υγείας. Συνεχίζεται η πτωτική τάση σε όλους τους δείκτες (κινητός μέσος όρος διαγνώσεων, επίπτωση 14 ημερών, κινητός μέσος όρος εισαγωγών σε νοσοκομεία και νοσηλειών). Επίσης ο αριθμός αναπαραγωγής εκτιμάται σε 0.60 (0.56-0.64).

Το Υπουργείο Υγείας διευκρινίζει ότι ο συνολικός αριθμός των διαγνώσεων που αναφέρεται στην εθνική αναφορά είναι χαμηλότερος από εκείνον του καθημερινού δελτίου της 13ης Σεπτεμβρίου και ο λόγος είναι ότι στην εθνική αναφορά αναλύονται τα δεδομένα σύμφωνα με την ημέρα διάγνωσης (ημέρα δειγματοληψίας), ενώ στο δελτίο ανακοινώνονται με βάση την ημέρα που δηλώνονται τα αποτελέσματα, που μπορεί να είναι και 2 ή 3 μέρες μετά τη δειγματοληψία (στις περιπτώσεις των PCR).

Ακολουθούν τα στοιχεία του Υπουργείου:

Μέχρι τη 13η Σεπτεμβρίου 2021, έχουν διαγνωσθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία 117.754 περιπτώσεις COVID-19, με 544 θανάτους λόγω COVID-19 (θνητότητα COVID-19: 0,5%).

• Η αθροιστική επίπτωση 14 ημερών της COVID-19 (διαγνωσθέντα περιστατικά 14 ημερών ανά 100.000 κατοίκους) είναι 260,5.

• Τις τελευταίες 14 ημέρες (31 Αυγούστου - 13 Σεπτεμβρίου 2021) καταγράφηκαν 2.313 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις COVID-19.

• Η διάμεση ηλικία των περιπτώσεων COVID-19 ήταν τα 33 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 19-49 έτη), 50,9% αφορά σε άνδρες (1.174) και 49,1% σε γυναίκες (1.131) – από τις 2.305 περιπτώσεις (99,7%) με διαθέσιμη τη σχετική πληροφορία.

• Με βάση το επιδημιολογικό ιστορικό, το 8,5% (191) ήταν περιπτώσεις με πρόσφατο ιστορικό ταξιδιού, ενώ το 91,5% (2.047) αφορά σε περιπτώσεις εγχώριας μετάδοσης – από τις 2.238 περιπτώσεις (96,8%) με διαθέσιμη τη σχετική πληροφορία.

• Τη 15η Σεπτεμβρίου 2021, 111 άτομα με COVID-19 (διάγνωση μέχρι 13 Σεπτεμβρίου) νοσηλεύονταν (βάσει καταχωρημένων στοιχείων και συμπεριλαμβανομένων όσων έλαβαν εξιτήριο, μεταφέρθηκαν ή απεβίωσαν τη συγκεκριμένη ημέρα). Η διάμεσή τους ηλικία ήταν τα 61 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 52 – 73 έτη), με το 59,5% (66) να αφορά σε άνδρες (από 111 άτομα με διαθέσιμη τη σχετική πληροφορία) και το 38,8% (40) άτομα από την επαρχία Λεμεσού (από 103 άτομα με διαθέσιμη τη σχετική πληροφορία). Συνολικά, 52 (61,9%) άτομα με COVID-19 που νοσηλεύονταν ανέφεραν υποκείμενα νοσήματα (από 84 άτομα με διαθέσιμη τη σχετική πληροφορία).

• Σύμφωνα με τα καταχωρημένα στοιχεία, 24 άτομα (διάγνωση μέχρι 13 Σεπτεμβρίου) βρίσκονταν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) – και τα 22 ήταν διασωληνωμένα. Η διάμεση ηλικία των ασθενών COVID-19 σε ΜΕΘ ήταν τα 60 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 52-66 έτη), ενώ 16 περιπτώσεις (66,7%) αφορούν σε άνδρες.

• Τις τελευταίες 14 ημέρες, έχουν πραγματοποιηθεί 69.551 μοριακά τεστ (PCR) (7.832,3 ανά 100.000 πληθυσμού) και 652.959 τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test) (73.531,4 ανά 100.000 πληθυσμού).Επιδημιολογικά Δεδομένα στην Κυπριακή Δημοκρατία

Οι αναλύσεις βασίζονται σε εργαστηριακά επιβεβαιωμένες περιπτώσεις που κοινοποιούνται στη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας.

Μέχρι τη 13η Σεπτεμβρίου 2021, έχουν διαγνωσθεί εργαστηριακά 117.754 περιπτώσεις COVID-19.

Τις τελευταίες 14 ημέρες (31 Αυγούστου - 13 Σεπτεμβρίου 2021) έχουν διαγνωσθεί εργαστηριακά 2.313 περιπτώσεις COVID-19. Η αθροιστική επίπτωση 14 ημερών της COVID-19 (διαγνωσθέντα περιστατικά 14 ημερών ανά 100.000 κατοίκους)1, ένας δείκτης που αντικατοπτρίζει το ποσοστό ενεργών περιπτώσεων COVID-19 στον πληθυσμό (επιπολασμός ενεργού νόσου)2, είναι 260,5 ανά 100.000 κατοίκους

Xαρακτηριστικά επιβεβαιωμένων περιπτώσεων COVID-19 που διαγνώστηκαν τις τελευταίες 14 ημέρες

Μεταξύ 2.313 περιπτώσεων COVID-19 που διαγνώστηκαν από 31 Αυγούστου 2021, το 50,9% αφορά σε άνδρες (1.174) και το 49,1% σε γυναίκες (1.131) - από τις 2.305 περιπτώσεις (99,7%) με διαθέσιμη τη σχετική πληροφορία.

Ανά ηλικιακές ομάδες: 602 βρέφη, παιδιά και έφηβοι 0-19 ετών (26%), 1.391 ενήλικες ηλικίας 20-59 ετών (60,1%), 320 άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω (13,8%). Στο Γράφημα 4 παρουσιάζεται η κατανομή των περιπτώσεων COVID-19 ανά ηλικιακή ομάδα και φύλο. Η διάμεση ηλικία όλων των περιπτώσεων COVID-19 των τελευταίων 14 ημερών είναι τα 33 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος 19-49 έτη). Η διάμεση ηλικία των ενηλίκων (≥ 18 ετών) με COVID-19 είναι τα 39 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος 28-54 έτη). 

Μεταξύ των περιπτώσεων που διαγνώστηκαν τις τελευταίες 14 ημέρες, από τις 2.240 (96,8%) περιπτώσεις με διαθέσιμη πληροφορία, οι 686 (30,6%) είχαν τόπο διαμονής στην επαρχία Λευκωσίας, 652 (29,1%) στην επαρχία Λεμεσού, 402 (18%) στην επαρχία της Λάρνακας, 281 (12,5%) στην επαρχία Αμμοχώστου, 214 (9,6%) στην επαρχία Πάφου και 5 περιστατικά (0,2%) αφορούν στις Βρετανικές βάσεις ή κατοικία στην αλλαδαπή ή δεν υπήρχε για αυτά διαθέσιμη πληροφορία. Το Γράφημα Α2 στο παράρτημα απεικονίζει την κατανομή των περιστατικών ανά επαρχία.Επιδημιολογικό ιστορικό

Τις τελευταίες 14 ημέρες (31 Αυγούστου - 13 Σεπτεμβρίου 2021), από τις 2.238 (96,8%) περιπτώσεις με διαθέσιμη πληροφορία, το 8,5% (191) αφορούσε σε περιπτώσεις με πρόσφατο ιστορικό ταξιδιού, ενώ το 91,5% (2.047) αφορούσε σε εγχώριες μεταδόσεις.

Κλινικά Χαρακτηριστικά

Τις τελευταίες 14 ημέρες (31 Αυγούστου - 13 Σεπτεμβρίου 2021, 2021), από 1.897 περιπτώσεις (82%) με διαθέσιμη πληροφορία, το 12,7% (240) δεν ανέφερε οποιοδήποτε σύμπτωμα κατά τη διάγνωση, ενώ το 87,3% (1.657) ανέφερε τουλάχιστον ένα σύμπτωμα.

Υποκείμενα νοσήματα

Τις τελευταίες 14 ημέρες (31 Αυγούστου - 13 Σεπτεμβρίου 2021, 2021), από τις 1.631 περιπτώσεις (70,5%) με διαθέσιμη πληροφορία, 322 άτομα με COVID-19 (19,7%) ανέφεραν τουλάχιστον ένα υποκείμενο νόσημα.

Θάνατοι

Με βάση τα καταχωρημένα στοιχεία, μεταξύ των ατόμων που διαγνώσθηκαν με COVID-19 μέχρι τη 13η Σεπτεμβρίου, καταγράφηκαν 544 θάνατοι (έως τη 15η Σεπτεμβρίου 2021), με υποκείμενη αιτία τη νόσο COVID-19 (θνητότητα COVID-19: 0,5%). Η θνησιμότητα COVID-19 ανά 100.000 πληθυσμού είναι 61,3. Σε άνδρες σημειώθηκαν 348 θάνατοι (64%) και σε γυναίκες 196 (36%). Η διάμεση ηλικία των ατόμων με COVID-19 που έχασαν τη ζωή τους λόγω της συγκεκριμένης νόσου ήταν τα 78 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 69-85 έτη). Στην επαρχία Λεμεσού δηλώθηκαν 199 (36,6%) θάνατοι, 173 (31,8%) στην επαρχία Λευκωσίας, 102 (18,7%) στην επαρχία Λάρνακας, 36 (6,6%) στην επαρχία Πάφου, 26 (4,8%) στην επαρχία της ελεύθερης Αμμοχώστου και 8 θάνατοι (1,5%) αφορούν στις Βρετανικές βάσεις ή κατοικία στην αλλοδαπή ή δεν υπήρχε για αυτούς διαθέσιμη πληροφορία.

Ο διάμεσος χρόνος από την ημερομηνία της δειγματοληψίας μέχρι την ημερομηνία θανάτου από COVID-19 ήταν 14 ημέρες (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 8-23 ημέρες).

Με βάση τα καταχωρημένα στοιχεία, μεταξύ των ατόμων που διαγνώσθηκαν με COVID-19 μέχρι τη 13η Σεπτεμβρίου, δηλώθηκαν, μέχρι τη 15η Σεπτεμβρίου 2021, 627 θάνατοι από κάθε αιτία (θνητότητα από κάθε αιτία επί των διαγνωσμένων περιπτώσεων COVID-19: 0,5%). Η θνησιμότητα (θάνατοι από κάθε αιτία σε άτομα με COVID-19 ανά 100.000 πληθυσμού) είναι 70,6. Σε άνδρες σημειώθηκαν 404 θάνατοι (64,4%) και σε γυναίκες 223 (35,6%). Η διάμεση ηλικία των ατόμων με COVID-19 που έχασαν τη ζωή τους ήταν τα 78 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 69-85 έτη). Στην επαρχία Λεμεσού δηλώθηκαν 232 (37%) θάνατοι, 197 (31,4%) στην επαρχία Λευκωσίας, 117 (18,7%) στην επαρχία Λάρνακας, 44 (7%) στην επαρχία Πάφου, 29 (4,6%) στην επαρχία της ελεύθερης Αμμοχώστου και 8 θάνατοι (1,3%) αφορούν στις Βρετανικές βάσεις ή κατοικία στην αλλοδαπή ή δεν υπήρχε διαθέσιμη πληροφορία.

Ο διάμεσος χρόνος από την ημερομηνία της δειγματοληψίας μέχρι την ημερομηνία θανάτου από κάθε αιτία σε άτομα με COVID-19 ήταν 14 ημέρες (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 7-23 ημέρες).


Εισαγωγές σε Νοσοκομεία και Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)

Μέχρι τη 15η Σεπτεμβρίου 2021, συνολικά, 4,7% (5.504) των περιστατικών COVID-19 έλαβαν νοσοκομειακή περίθαλψη. H διάμεση ηλικία των ατόμων που νοσηλεύτηκαν είναι τα 60 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 47-72 έτη). Εξαιρώντας 12 περιπτώσεις χωρίς διαθέσιμη πληροφορία, η νοσοκομειακή περίθαλψη αφορούσε κυρίως σε άνδρες (3.118, 56,8%).

Η διάμεση ηλικία των ατόμων που νοσηλεύονται ακόμα (μέχρι τη 15η Σεπτεμβρίου 2021 και με διάγνωση έως 13 Σεπτεμβρίου 2021, συμπεριλαμβανομένων όσων έλαβαν εξιτήριο, μεταφέρθηκαν ή απεβίωσαν τη συγκεκριμένη ημέρα - 111) είναι τα 61 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 52-73 έτη) και το 59,5% (66) αφορά σε άνδρες.

Το 38,8% (40 από τις 103 περιπτώσεις με διαθέσιμη πληροφορία) αφορά ασθενείς από την επαρχία Λεμεσού, ενώ 52 από 84 άτομα με διαθέσιμη πληροφορία (61,9%) ανέφεραν υποκείμενα νοσήματα.

Συνολικά, 578 ασθενείς (10,5% από το σύνολο των νοσηλευόμενων) εισήχθησαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ4). Η διάμεση ηλικία των ατόμων που εισήχθησαν σε ΜΕΘ ήταν τα 66 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 57-73 έτη). Οι ασθενείς στη ΜΕΘ ήταν κυρίως άνδρες (366, 63,3%). Η διάμεση διάρκεια παραμονής σε ΜΕΘ (για όλους τους/τις ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ) είναι 12 ημέρες (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 7-22 ημέρες).

Σύμφωνα με τα καταχωρημένα στοιχεία, τη 15η Σεπτεμβρίου 2021, 24 ασθενείς (διάγνωση έως 13 Σεπτεμβρίου 2021) βρίσκονταν σε ΜΕΘ. Η διάμεση ηλικία των ασθενών αυτών ήταν τα 60 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 52-66 έτη). Το 66,7% (16) των περιπτώσεων αφορούσαν σε άνδρες.

Ο αριθμός ασθενών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ΜΕΘ, σύμφωνα με τα καταχωρημένα στοιχεία, ανά 100.000 κατοίκους, είναι 2,7. Από τους/τις 578 ασθενείς που εισήχθησαν στη ΜΕΘ, 552 (95,5%) διασωληνώθηκαν και 22 είναι ακόμα διασωληνωμένοι.


Ανάρρωση

Μέχρι τη 13η Σεπτεμβρίου 2021, το 98,1% (114.963) των περιστατικών COVID-19 έχουν αποδεσμευτεί/αναρρώσει.