Εγκρίνεται σήμερα νέο ωράριο στη Δημόσια Υπηρεσία


Οι νέοι κανονισμοί που κατέθεσε η εκτελεστική εξουσία για την αλλαγή του ωραρίου εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία θα τεθούν σήμερα προς έγκριση στην Ολομέλεια της Βουλής, ώστε το θέμα να κλείσει μετά από μακρά εκκρεμότητα.

Το ελαστικό ωράριο εργασίας σε ολόκληρη τη Δημόσια Υπηρεσία, σε περίπτωση έγκρισης σήμερα των κανονισμών, θα αρχίζει μισή ώρα νωρίτερα, δηλαδή στις 7 το πρωί, ενώ οι εργαζόμενοι θα μπορούν να αποχωρούν νωρίτερα. 

Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι στη Δημόσια Υπηρεσία θα μπορούν να μεταβαίνουν στην εργασία τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 7 μέχρι τις 8.30 πμ και θα αποχωρούν από την εργασία τους από τις 2.30 μέχρι τις 4 μμ.

Το νέο ωράριο λειτουργίας της κρατικής μηχανής εκτιμάται αρμοδίως ότι θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Μεγάλος αριθμός δημοσίων υπαλλήλων που διαμένουν εκτός Λευκωσίας θα μπορούν να προσέρχονται και να αποχωρούν από την εργασία τους νωρίτερα, χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Επιπλέον, το μέτρο ενδεχομένως να συμβάλει και στη μείωση της τροχαίας κίνησης που παρατηρείται κατά τις ώρες έναρξης και λήξης της εργασίας των δημόσιων υπαλλήλων σε δρόμους στη Λευκωσία, καθώς αυτή εκτιμάται ότι θα καταμεριστεί. 

Μελέτη που διενήργησε το Υπουργείο Μεταφορών έχει δείξει πως ενδεχόμενη διεύρυνση του ωραρίου προσέλευσης στη δημόσια υπηρεσία αναμένεται να συμβάλει στη μείωση της τροχαίας κίνησης κατά ποσοστό ύψους 4% με 6%. Αξίζει να σημειωθεί πως αρχικά το Υπουργείο Μεταφορών είχε προτείνει διεύρυνση του ωραρίου από τις 7πμ μέχρι τις 9 πμ, για μεγαλύτερη μείωση της συμφόρησης, ωστόσο το Υπουργείο Οικονομικών επέμεινε στο ωράριο 7πμ μέχρι τις 8.30.

Το 15% πριν από τις 7.30 π.μ.

Στο πλαίσιο της συζήτησης των κανονισμών στη Βουλή, εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού είχε δηλώσει πως προς το παρόν δεν προκρίνεται  περαιτέρω διεύρυνση του ελαστικού ωραρίου εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία, καθώς θεωρείται πως θα μειωθεί ο ωφέλιμος χρόνος μεταξύ προϊσταμένων και υπαλλήλων και θα αυξηθούν τα λειτουργικά έξοδα των γραφείων. Τέλος, σύμφωνα με μελέτη σε σχέση με τον χρόνο προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, έχει διαφανεί ότι το ποσοστό των υπαλλήλων που προσέρχονται στην εργασία τους πριν από τις 7.30 π.μ. ανέρχεται στο 15%.

Ειδικό καθεστώς για Βουλή

Ο καθορισμός του ωραρίου εργασίας των εργαζομένων στο κυπριακό Κοινοβούλιο θα βρίσκεται στα χέρια της Προέδρου της Βουλής. καθώς στους σχετικούς κανονισμούς έχει περιληφθεί πρόνοια με την οποία η αρμόδια αρχή, με απόφασή της, θα μπορεί να διαφοροποιεί σε ειδικές, εξαιρετικές ή απρόβλεπτες  περιπτώσεις το ωράριο, για καθορισμένη χρονική περίοδο, χωρίς να επηρεάζεται ο συνολικός χρόνος εργασίας των υπαλλήλων της Βουλής.

Δηλαδή, ο/η εκάστοτε Πρόεδρος της Βουλής, όταν το κρίνει αναγκαίο, θα έχει την εξουσία να καθορίζει τον χρόνο προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων του σώματος, στη βάση του ήδη προβλεπόμενου αριθμού ωρών εργασίας για τη Βουλή και τηρουμένης κατ’ αναλογία της υφιστάμενης ρύθμισης για πρωινή και απογευματινή εργασία, καθώς και τον τρόπο και τον χρόνο ελέγχου της υποχρέωσης των υπαλλήλων για κάλυψη του απαιτούμενου συνολικού αριθμού ωρών εργασίας.

Η νέα πρόνοια έχει ενσωματωθεί από τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών στους κανονισμούς, μετά από αίτημα της Γενικής Διευθύντριας της Βουλής, Τασούλας Ιερωνυμίδου, λόγω της αυτονόμησης και των ιδιομορφιών που παρουσιάζουν οι εργασίες της Βουλής, αφού οι υπάλληλοι εργάζονται και τα απογεύματα της Πέμπτης.