Εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση νόμου για παραλίες


Εγκρίθηκε μετά από πολλές συζητήσεις στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών η πρόταση νόμου για τις παραλίες, σχετικά με τα κρεβατάκια και τις ομπρέλες.

 Πρόκειται για πρόταση της Επιτροπής Εσωτερικών, ώστε να τροποποιηθεί ο περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, έτσι ώστε να αναθεωρηθούν ορισμένες διατάξεις του, με απώτερο στόχο να επιλυθούν ορισμένα προβλήματα που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή του όσον αφορά την παροχή διευκολύνσεων στην παραλία.

Η πρόταση νόμου εγκρίθηκε ομόφωνα με 51 ψήφους υπέρ.

Σύμφωνα με την Έκθεση, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να αναθεωρήσει το κείμενο της πρότασης νόμου, ώστε αυτό να διαλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα τα ακόλουθα:

  1. Παράταση μόνο για μία φορά κατά ένα έτος της ισχύος των υφιστάμενων κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου αδειών παροχής διευκολύνσεων.

  2. Προκήρυξη από τις οικείες τοπικές αρχές των προσφορών για την ανάθεση σε πρόσωπα της παροχής διευκολύνσεων εντός του πρώτου τριμήνου του τέταρτου έτους ισχύος των υφιστάμενων αδειών παροχής διευκολύνσεων και, σε περίπτωση μη προκήρυξής τους εντός του εν λόγω χρονικού διαστήματος, προκήρυξη προσφορών από τον έπαρχο της επαρχίας στην οποία βρίσκεται το αναφερόμενο σε κάθε περίπτωση τμήμα της παραλίας εντός των επόμενων τριών μηνών.

  3. Σε περίπτωση αναθεώρησης σχεδίου χρήσης της παραλίας, μη επηρεασμός των υφιστάμενων κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος αυτού αδειών παροχής υπηρεσιών ή διευκολύνσεων, οι οποίες αφορούν περιοχή η οποία εμπίπτει στο οικείο σχέδιο χρήσης της παραλίας, και ως εκ τούτου εφαρμογή στις εν λόγω περιπτώσεις για την περίοδο ισχύος των εν λόγω αδειών του αμέσως προηγούμενου εν ισχύι σχεδίου χρήσης της παραλίας, το οποίο ήταν εγκεκριμένο και τελικό κατά την παραχώρηση αυτών.