Εξετάσεις πρόσληψης στο Δημόσιο στην Κύπρο- Όσα πρέπει να ξέρετε

Το Δεκέμβριο του 2018 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για πρόσληψη σε θέσεις εισδοχής στο δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2018.

 

Πρόκειται για δύο ξεχωριστές εξετάσεις που αφορούν:

(α) τις θέσεις μέχρι την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν, οι οποίες θα διεξαχθούν την 1.12.2018

και

(β) τις θέσεις μέχρι την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 15.12.2018.

Την ευθύνη για τις πιο πάνω εξετάσεις έχει η Ειδική Επιτροπή που ορίζεται δυνάμει των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2018, η οποία φέτος έχει αναθέσει στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού την ετοιμασία των δοκιμίων για κάθε εξέταση και την αρμοδιότητα διοργάνωσης και διεξαγωγής τους.

Σκοπός των Εξετάσεων

Η επιτυχία στις πιο πάνω εξετάσεις αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεκδίκηση θέσεων στο δημόσιο που ενδεχομένως να προκηρυχθούν κατά το 2019.

Οι θέσεις αυτές καθορίζονται σε αντίστοιχους για κάθε επίπεδο καταλόγους (μέχρι την κλίμακα Α7 και μέχρι την κλίμακα Α8) οι οποίοι εγκρίνονται κάθε χρόνο με απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Περιγραφή Εξετάσεων

Στο πλαίσιο εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων επιλογής προσωπικού, οι εξετάσεις που θα διεξαχθούν φέτος δεν θα είναι γνωσιολογικού περιεχομένου αλλά “εξετάσεις ικανοτήτων” με σκοπό να διαπιστωθεί η αριθμητική, αφαιρετική και λεκτική ικανότητα των υποψηφίων.

Αιτήσεις για συμμετοχή στις Εξετάσεις

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής καταβάλλοντας το καθορισμένο τέλος συμμετοχής που ορίστηκε από την Ειδική Επιτροπή στα πενήντα (€50) ευρώ ανά εξέταση. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθεί εντός Σεπτεμβρίου στον ιστότοπο αυτό, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους όλες τις ανακοινώσεις σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων και άλλο χρήσιμο υλικό.