Δύο Δήμοι προτείνονται στην επ. Αμμοχώστου!

Τη δημιουργία 17 Νέων Δήμων εισηγείται το Υπουργείο Εσωτερικών προς την Βουλή στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα εισηγείται 4 νέους Δήμους στην επαρχία Λευκωσίας, 4 στην επαρχία Λεμεσού, 4 στην επαρχία Λάρνακας, 3 στην επαρχία Πάφου και 2 στην επαρχία Αμμοχώστου.

Οι 17 νέοι Δήμοι θα προέλθουν από τις συνενώσεις 80 υφιστάμενων Τοπικών Αρχών, 30 Δήμων και 48 Κοινοτήτων. Ο Πληθυσμός των δημαρχούμενων περιοχών αυξάνεται κατά 100,000 κατοίκους περίπου στους 700,000 κατοίκους, κάτι που ισοδυναμεί με το 83% περίπου του πληθυσμού από το 71% που είναι σήμερα.

ΕΛ. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ


2 Νέοι Δήμοι που θα προκύψουν από τη συνένωση των 9 οντοτήτων (4 Δήμων και 5 Κοινοτήτων) σε δύο Νέους Δήμους. Οι Κάτοικοι των Δημαρχούμενων περιοχών αυξάνονται κατά 17,136 άτομα ή 58% και η επαρχία της Αμμοχώστου καθίσταται η πρώτη επαρχία της Κύπρου που όλοι οι κάτοικοι είναι δημότες Δήμων.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

 

4 Νέοι Δήμοι στην Επαρχία Λευκωσίας οι οποίοι θα προκύψουν από την συνένωση 17 υφιστάμενων τοπικών αρχών (10 Δήμων και 7 Κοινοτήτων). Με την προσθήκη των Κοινοτήτων οι κάτοικοι σε δημαρχούμενες περιοχές θα αυξηθούν κατά 13,560, από 255 χιλιάδες που είναι σήμερα σε 270 χιλιάδες κατοίκους και θα ανέρχονται στο 83% του συνόλου των κατοίκων της Επαρχίας σε σχέση με 78% σήμερα.

ΛΕΜΕΣΟΣ

 

4 νέοι Δήμοι οι οποίοι θα προκύψουν από τη συνένωση 18 τοπικών αρχών (6 Δήμων και 12 κοινοτήτων). Με την προσθήκη των Κοινοτήτων οι κάτοικοι στις δημαρχούμενες περιοχές τις επαρχίας αυξάνονται κατά 32,000, από 177,000 σε 209,000 κατοίκους, με το 89% των κατοίκων της Λεμεσού να διαμένει πλέον σε δημαρχούμενες περιοχές σε σχέση με το 75% σήμερα.

ΛΑΡΝΑΚΑ

4 Νέοι Δήμοι από τη συνένωση 18 Τοπικών Αρχών (6 Δήμων και 12 Κοινοτήτων), κάτι που θα αυξήσει και τον πληθυσμό των δημαρχούμενων περιοχών της επαρχίας κατά 17,714 κατοίκους. Οι κάτοικοι των δημαρχούμενων περιοχών της Επαρχίας

αυξάνονται από το 63% στο 76% του συνόλου.

ΠΑΦΟΣ

3 Νέοι Δήμοι που θα προκύψουν από τη συνένωση 19 τοπικών αρχών (4 Δήμων και 15 κοινοτήτων). Οι κάτοικοι των δημαρχούμενων περιοχών θα αυξηθούν κατά 18,454 άτομα, από 46,741 κατοίκους σε 65,195 κατοίκους, μια αύξηση που αναλογεί σε 39% του πληθυσμού των δημαρχούμενων περιοχών της Επαρχίας. Οι κάτοικοι της επαρχίας θα διαμένουν κατά 74% σε δημαρχούμενες περιοχές σε σχέση με το 53% σήμερα.


 

Πηγή: philenews