Διευκρινίσεις Υπουργείου Υγείας για μείωση της καραντίνας στενών επαφών


Διευκρινίσεις για τη μείωση καραντίνας από 14 σε 10 μέρες για στενές επαφές, όπου αποφασίστηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, δίνει το Υπουργείο Υγείας. 

Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από τις 24 Ιανουαρίου, ενώ αποδέσμευση νωρίτερα από τις 10 ημέρες μπορεί να γίνει με εργαστηριακή εξέταση PCR με αρνητικό αποτέλεσμα την 7η ημέρα από την επαφή ή αργότερα με ιδία έξοδα.

α) άτομα που δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμού.

β) άτομα που ολοκλήρωσαν το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα και έχει παρέλθει η περίοδος των 7 μηνών.

γ) άτομα που έχουν νοσήσει και έχει παρέλθει το διάστημα των 90 ημερών.