Δήμος Αμμοχώστου: Δημιουργία υπερ-Δήμου στην επαρχία θα αποδυναμώσει αγώνα για επιστροφή


Η δημιουργία ενός υπερ-Δήμου στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου θα αποδυναμώνει τον αγώνα που διεξάγεται για επιστροφή, υποστηρίζει ο κατεχόμενος Δήμος Αμμοχώστου.

Σε γραπτή ανακοίνωση αναφέρεται ότι «ο Δήμος Αμμοχώστου, λαμβάνοντας υπόψη την συνεχιζόμενη κατοχή της Μητρόπολης της επαρχίας, θεωρεί πως η δημιουργία ενός υπερ-Δήμου στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου θα αντικαθιστά γεωγραφικά και αριθμητικά τον κατεχόμενο Δήμο και θα αποδυναμώνει τον αγώνα που διεξάγουμε για επιστροφή».

Ο Δήμος Αμμοχώστου καλεί «όλους τους εμπλεκόμενους φορείς όπως λάβουν αυτές τις αποφάσεις που θα συμβάλουν στην ευημερία και ανάπτυξη όλων των Δήμων και Κοινοτήτων της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου».