Δήμαρχος Δερύνειας: "Παραπλανητικά τα δημοσιεύματα"


Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση του Δημάρχου Δερύνειας κου Άντρου Γ. Καραγιάννη:

Αναφορικά με παραπλανητικά δημοσιεύματα που έγιναν σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για την λειτουργία και την λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δερύνειας, παραθέτω τα πιο κάτω για λόγους αποκατάστασης της αλήθειας:

(α) Το Άρθρο 46(1) του Περί Δήμων Νόμου καθορίζει ότι ο δήμαρχος είναι η εκτελεστική αρχή του Δήμου και εκπροσωπεί τον Δήμο εις πάσας τας επισήμους αυτού σχέσεις και

(β) Εκτελεί τις αποφάσεις του συμβουλίου

(γ) Προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Δήμου τας οποίας καθοδηγεί, κατευθύνει και ελέγχει κ.ά.

Κατά τη διάρκεια κάθε συνεδρίασης του συμβουλίου, με βάση Διαδικαστικό Κανονισμό, τα μέλη οφείλουν:

(α) Ν’ αποφεύγουν ενέργειες που παρεμποδίζουν ή παρενοχλούν την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών του συμβουλίου

(β) Ν’ αποφεύγουν τη χρήση υβριστικής ή ανοίκειας γλώσσας κατά οποιουδήποτε μέλους του συμβουλίου ή κατά οποιουδήποτε προσώπου

Δυστυχώς αυτό δεν επιτυγχάνεται πάντα, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις από μέρους μου.

Σημειώνεται ότι οι πλείστες αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου είναι ομόφωνες και μέλη του δημοτικού συμβουλίου έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν την καταγραφή στα πρακτικά της συνεδρίασης της διαφωνίας τους αιτιολογώντας αυτή έτσι όπως αναφέρεται στους Κανονισμούς Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, Κεφάλαιο 4, Παράγραφος 15.

Ο Δήμαρχος, ως ανώτατη εκτελεστική αρχή του Δήμου εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι δημόσιες αναφορές και φραστικές επιθέσεις προς το πρόσωπο μου από κάποιους για δήθεν απόφαση του Δημάρχου σε σχέση με την πρόσληψη ατόμου στον Δήμο ή η εκπροσώπηση του Δήμου σε πολιτιστικές εκδηλώσεις οργανωμένων συνόλων στο εξωτερικό γίνονται κακόβουλα και κακόπιστα με απώτερο σκοπό να πλήξουν την εντιμότητα και αξιοπιστία μου, καθότι για τα πιο πάνω θέματα λήφθηκε ομόφωνη απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου είναι στη διάθεση οποιουδήποτε για αποκατάσταση της αλήθειας. Όσον αφορά γραπτές ανακοινώσεις, αναφορές, δυσφημιστικές και παραπλανητικές κατηγορίες επιφυλάσσω όλα τα νομικά μου δικαιώματα.


Άντρος Γ. Καραγιάννης
Δήμαρχος Δερύνειας

1.11.2019