Δερύνεια: Ανοιχτή θέση εργασίας στη σχολική εφορείαΗ Σχολική Εφορεία Δερύνειας ζητά να προσλάβει ένα (1) Γενικό Εργάτη για τα Εκπαιδευτήρια Δερύνειας.

Ο μισθός θα είναι βάσει του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού κλίμακα  Ε6 και θα είναι πάνω σε 10μήνη βάση.

Οι αιτήσεις να υποβληθούν στα Γραφεία της Σχολικής Εφορείας το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 19/4/2019.

Για έντυπα αιτήσεων και πληροφορίεςμπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο της Σχολικής Εφορείας που βρίσκεται στο Γυμνάσιο Δερύνειας, τηλ.: 23812030.