Βάζουν άτομο με ακρωτηριασμό να αποδείξει ότι...έχει κομμένο πόδι


Άτομο με ακρωτηριασμό καλείται ξανά ενώπιον ιατροσυμβουλίου να αποδείξει ότι όντως είναι κομμένο το πόδι του. 

Πρόκειται για προϋπόθεση του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης για Άτομα με Αναπηρίες, ώστε να εγκρίνει το αίτημα του εν λόγω ατόμου για παροχή οικονομικής βοήθειας ύψους €3.500 για σκοπούς αγοράς αναπηρικού αυτοκινήτου.


Στις 21 Νοεμβρίου υπεβλήθησαν δυο αιτήσεις, μια για εξασφάλιση ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας και μια για παροχή οικονομικής βοήθειας για αγορά αυτοκινήτου. Το πρώτο αίτημα εγκρίθηκε με δικαιολογητικό το ότι είναι ήδη κάτοχος αναπηρικού οχήματος, το δεύτερο ωστόσο δεν έχει ακόμα εγκριθεί αν δεν πιστοποιηθεί εκ νέου από το ιατροσυμβούλιο ότι...δεν ξεπέρασε την αναπηρία του.


Τη Δευτέρα έχει οριστεί το ιατροσυμβούλιο για την εξέταση της εν λόγω περίπτωσης.


Σημειώνεται ότι με βάση το Σχέδιο ο δικαιούχος μπορεί να αιτείται και να λαμβάνει επιχορήγηση κάθε επτά χρόνια. Η τελευταία φορά που έκανε χρήση του δικαιώματος ο παραπονούμενος, ήταν το 2003.

Πηγή:alphanews.live - Χριστίνα Κασια