Ανυποταξία εφέδρων: Τι θα γίνει με το εξώδικο των €500;


Ένα δεύτερο νομοσχέδιο προβλέπει την κατάθεση ποσού εγγύησης από τους εθνοφρουρούς που θα απολύονται προσωρινά για λόγους σπουδών, το οποίο θα κατακρατείται σε περίπτωση που δεν επανακαταταγούν

Για το μέλλον σημαντικών νομοσχεδίων που κατατέθηκαν στη Βουλή από την προηγούμενη κυβέρνηση και εκκρεμούν προς εξέταση ενώπιον της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής καλούνται να αποφασίσουν ο υπουργός Άμυνας κ. Μιχάλης Γιωργάλλας σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη. Για όσα νομοσχέδια δεν συμφωνούν, οι κυβερνώντες θα πρέπει να ενημερώσουν τη Βουλή για να αποσυρθούν. Στον κατάλογο των νομοσχεδίων που εκκρεμούν προς ψήφιση στην Επιτροπή Άμυνας της Βουλής περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα, που παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον:

- Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 3/12/2020 και κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση στις 14/1/2021. Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου ώστε να ρυθμίζεται εξώδικα το αδίκημα της ανυποταξίας εφέδρου. Ειδικότερα, προτείνεται η επίδοση γραπτής ειδοποίησης, η οποία θα παρέχει σε έφεδρο που διαπράττει το εν λόγω αδίκημα τη δυνατότητα να μη διωχθεί εάν καταβάλει το εξώδικο πρόστιμο το οποίο καθορίζεται στη γραπτή ειδοποίηση.

Η εξώδικη ρύθμιση της ανυποταξίας εφέδρου αποφασίστηκε από το Υπουργείο Άμυνας επί θητείας Σάββα Αγγελίδη για δύο, κυρίως, λόγους: Πρώτο, για να μειωθεί η γραφειοκρατία και δεύτερο, να καταστεί ασύμφορη η αποφυγή των παρουσιάσεων. Το ύψος του εξώδικου προστίμου προτείνεται από το υπουργείο να καθοριστεί στα €500 και θα είναι πληρωτέο εντός 30 ημερών. Στην περίπτωση που το εξώδικο πρόστιμο εξοφληθεί εντός 15 ημερών προβλέπεται η μείωσή του κατά το ήμισυ. Με βάση την κείμενη νομοθεσία, η ανυποταξία εφέδρου επισύρει ποινή φυλάκισης τριών ετών ή χρηματικό πρόστιμο μέχρι €6.000 ή και τις δυο ποινές μαζί.

- Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019. Το νομοσχέδιο κατατέθηκε στις 14/6/2019. Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, ώστε όσοι στρατεύσιμοι ή εθνοφρουροί απολύονται προσωρινά για λόγους σπουδών να είναι υπόχρεοι να καταβάλλουν στη Δημοκρατία χρηματικό ποσό ως εγγύηση, το οποίο σε περίπτωση που αυτοί δεν επανακαταταγούν κατά την ημερομηνία λήξης της προσωρινής απόλυσής τους, να παρακρατείται.

- Ο περί Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. Το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 16/9/2021. Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών Νόμου ώστε, αφενός, η Κεντρική Υπηρεσία Πολιτικής Σχεδίασης και Έκτακτων Αναγκών (ΚΥΠΣΕΑ) να συνδράμει απρόσκοπτα στο έργο του Υπουργείου Εσωτερικών σε ό,τι αφορά στην πολιτική επιστράτευση και αφετέρου, να υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής των σχεδίων ΠΣΕΑ χωρίς να αποτελεί προϋπόθεση η κήρυξη της χώρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.