Ανοίγουν 213 θέσεις στο δημόσιο


Η μια θέση μετά την άλλη ανοίγει στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Την περασμένη εβδομάδα το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την πλήρωση 213 κυβερνητικών θέσεων. Πρόκειται για 142 θέσεις στη δημόσια υπηρεσία, για 51 θέσεις στους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, για δύο θέσεις στους δήμους και για 18 θέσεις ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών οι 142 θέσεις πρώτου διορισμού στη δημόσια υπηρεσία είναι οι εξής:

 - Πενήντα-οκτώ θέσεις στο Υπουργείο Εργασίας


- Είκοσι-επτά θέσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών

- Είκοσι-δύο θέσεις στο Γενικό Λογιστήριο

- Είκοσι-μία θέσεις στο Υπουργείο Γεωργίας

- Μία θέση στη Δικαστική Υπηρεσία

- Δύο θέσεις στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως.

Επίσης, οι 53 θέσεις πρώτου διορισμού που θα ανοιχθούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ημικρατικοί και δήμοι) είναι οι εξής:

- Δεκατρείς θέσεις στην ΑΛΚ

- Εννέα θέσεις στην ΑΗΚ

- Επτά θέσεις στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕΚ)

- Επτά θέσεις στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού

- Πέντε θέσεις στο Γραφείο Επιτρόπου Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ)

- Πέντε θέσεις στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας

- Δύο θέσεις στον Δήμο Αμμοχώστου

- Μία θέση στον Κυπριακό Οργανισμό Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα

- Μία θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

- Μία θέση στο ΤΕΠΑΚ

- Μία θέση στο Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λευκωσίας

- Μία θέση στο ΧΑΚ

Επιπρόσθετα, οι 18 θέσεις ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού αφορούν:

- Οκτώ θέσεις στο Υπουργείο Μεταφορών

- Εφτά θέσεις στο Υπουργείο Άμυνας

- Τρεις θέσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης 

Το υπουργείο Οικονομικών απέστειλε σχετικό αίτημα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ζητώντας το ξεπάγωμα των 213 νέων θέσεων. Σήμερα το αίτημα της κυβέρνησης θα τεθεί στο μικροσκόπιο των μελών της Επιτροπής, τα οποία θα εξετάσουν και αιτήματα για την παραχώρηση επτά προαγωγών σε άλλα υπουργεία και υπηρεσίες. Πρόκειται για τρεις υψηλόβαθμες θέσεις στο υπουργείο Παιδείας, οι οποίες αφορούν, μια θέση διευθυντή δημοτικής εκπαίδευσης κλίμακας Α15, μια θέση πρώτου εκπαιδευτικού ψυχολόγου κλίμακας Α14 και μια θέση Διευθυντή της Σχολής Κωφών κλίμακας Α12.

 

Οι συγκεκριμένες θέσεις είναι κενές λόγω αφυπηρέτησης των προκατόχων τους. Άλλες τέσσερις προαγωγές θα παραχωρηθούν σε εργαζόμενους στο Υπουργείο Γεωργίας. Συγκεκριμένα, αφορούν δύο θέσεις προαγωγής ανώτερου δασικού λειτουργού κλίμακας Α10 και δύο θέσεις δασικών λειτουργών 1ης τάξης, κλίμακας Α9. Στο μεταξύ, ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών βρίσκεται και αίτημα για το ξεπάγωμα μια θέσης προϊστάμενου στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου.