Άνοιξαν 44 θέσεις στο δημόσιο με μισθό εώς 60 χιλ. ευρώ

Συνεχώς ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία, όχι μόνο για απλούς λειτουργούς αλλά και για διευθυντές, με τις αμοιβές να διαμορφώνονται ανάλογα.


Η Δημόσια Υπηρεσία αναζητεί 44 λειτουργούς και ένα υψηλόβαθμο στέλεχος, ενώ προσωπικό αναζητεί και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Συγκεκριμένα, γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για την κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων. Ο μισθός της θέσης είναι πάγιος και ανέρχεται στο ποσό των €89.161 στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία.

Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy (link is external)) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy (link is external)), όχι αργότερα από την Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018. 

Επίσης γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 30 κενές μόνιμες θέσεις Διοικητικού Λειτουργού, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα είναι: Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 βάσει του Ν.56(Ι)/2018, (Συνδυασμένες Κλίμακες).

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy (link is external)) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy (link is external)), όχι αργότερα από την Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018.

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 14 κενές μόνιμες θέσεις Λογιστή, Γενικό Λογιστήριο. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α9: €30.413, 31.880, 33.347, 34.814, 36.281, 37.748, 39.215, 40.682, 42.149, Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 και Α12: €44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488, 57.590, 59.692 βάσει του Ν.56(Ι)/2018, (Συνδυασμένες Κλίμακες). Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 3 Αυγούστου 2018.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει ανοίξει δύο θέσεις, ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού για την Ιατρική Σχολή, με συμβόλαιο για ένα χρόνο, με δυνατότητα ανανέωσης.

Επίσης έχει ανοίξει μια θέση ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού για το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών με συμβόλαιο για ένα χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης.

Επίσης, το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας κενής θέσης ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού στο Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής. Η θέση είναι με συμβόλαιο για ένα χρόνο, με δυνατότητα ανανέωσης.


Πηγή: philenews.com