Αναστολή και όχι χάρισμα δόσεων και τόκων


Πέρασε μεν η νομοθεσία για τη διαδικασία αναστολής δόσεων μέχρι τέλος του 2020 για επιχειρήσεις και νοικοκυριά των οποίων τα εισοδήματα είναι ευάλωτα στην πανδημία του κορωνοϊού, ωστόσο οι τράπεζες τουλάχιστον μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής προσπαθούσαν με τη δεύτερη ανάγνωση του τελικού κειμένου του νόμου να λύσουν τις απορίες τους.

Σε μεγάλο βαθμό, το σημερινό διάταγμα του υπουργού Οικονομικών θα δώσει απαντήσεις αν και αναμένεται ότι θα υπάρχει αλληλογραφία μεταξύ των εμπλεκομένων μερών για την αποσαφήνιση όλων των προνοιών του νόμου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Φιλελεύθερου» χθες ο Σύνδεσμος Τραπεζών, αλλά και οι δυο μεγάλες συστημικές τράπεζες, Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική μελετούσαν το νομοθετικό κείμενο με λεπτομέρεια για να ξέρουν τι θα γίνει με τους πελάτες τους και τι θα κάνουν την επόμενη μέρα.

 Ήδη, τα χρονοδιαγράμματα είναι οριακά καθώς με την αλλαγή του μήνα, σε λίγες ώρες, εκατοντάδες πελάτες των τραπεζών θα αδυνατούν να πληρώσουν τη δόση του δανείου τους λόγω του ότι βρίσκονται σε προσωρινή αναστολή εργασιών ή είναι επηρεαζόμενοι εξαιτίας της κατάστασης. Η νομοθεσία αναφέρει πως «η αναστολή της υποχρέωσης καταβολής δόσεων καλύπτει φυσικά πρόσωπα, αυτοτελώς εργαζομένους και επιχειρήσεις οι οποίοι δεν είχαν καθυστερήσεις στην καταβολή της δόσης πέραν των 30 ημερών από την ημερομηνία που προνοείται από υφιστάμενες συμφωνίες πιστωτικών διευκολύνσεων σε οποιονδήποτε χρηματοοικονομικό οργανισμό κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, αλλά αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID–19».

Επίσης, σε κάθε περίπτωση η αναστολή της αποπληρωμής των δόσεων αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής του γραπτού αιτήματος προς τον χρηματοοικονομικό οργανισμό εφόσον ο επηρεαζόμενος πληροί τα κριτήρια. Ο πελάτης που θα αιτηθεί περιόδου αναστολής δεν θα πρέπει να έχει καθυστερήσεις στην καταβολή της δόσης πέραν των 30 ημερών από την ημερομηνία που προνοείται από υφιστάμενες συμφωνίες πιστωτικών διευκολύνσεων. 

Το θέμα είναι τι γίνεται με τον ανατοκισμό. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν όσοι θα θέλουν να αιτηθούν για αναστολή, είναι πως «οι δόσεις και οι τόκοι που έχουν ανασταλεί δυνάμει του παρόντος Διατάγματος θα καταβληθούν είτε (α) με αύξηση των εναπομεινασών δόσεων, (β) με επιμήκυνση της διάρκειας των πιστωτικών διευκολύνσεων ή/και με συνδυασμό του (α) και (β), της παρούσας επιφύλαξης». Μάλιστα, για το συγκεκριμένο θέμα ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κωνσταντίνος Ηροδότου με χθεσινό tweet αναφέρεται σε κάποιες αλήθειες που πρέπει να ξέρει ο κόσμος για τα δάνεια που είναι σε μορατόριουμ. Ουσιαστικά επιβεβαίωσε ότι το σύνολο των δόσεων και των τόκων που θα ανασταλούν θα προστεθούν στο υπόλοιπο του δανείου και θα ανατοκίζονται. 

 

Μέχρι αργά το βράδυ, στις τράπεζες επικρατούσε μια σύγχυση ως προς το ποιοι πελάτες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση, δηλαδή όσοι ενδιαφέρονται για αναστολή πληρωμών ή και αυτοί που δεν ενδιαφέρονται να το δηλώσουν. Πάντως, ο νόμος δίνει το δικαίωμα ο πελάτης να αιτηθεί αναστολή δόσεων για όλα τα δάνεια που έχει σε διαφορετικές τράπεζες και εμπίπτει στη νομοθεσία. 

Οι τράπεζες αναμένουν ότι ο όγκος αιτήσεων για αναστολές δόσεων, θα ξεκινήσει σχεδόν άμεσα. Προβλέπεται να ξεκαθαρίσει σύντομα αν το αίτημα μπορεί να υποβληθεί τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικής αίτησης, χωρίς δηλαδή τη φυσική παρουσία στο κατάστημα. Από την πλευρά των τραπεζών διαβεβαιώνουν ότι ο έλεγχος που θα γίνεται θα είναι απλός και σύντομος και θα  περιορίζεται στην επιβεβαίωση των στοιχείων της επιχείρησης ή του φυσικού προσώπου, προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι πράγματι πρόκειται για πρόσωπο που πλήττεται, δηλαδή είτε για επιχείρηση που έχει διακόψει τη λειτουργία της είτε για επιχείρηση της οποίας οι εργασίες έχουν μειωθεί λόγω της οικονομικής κρίσης, είτε για φυσικό πρόσωπο του οποίου τα εισοδήματα έχουν επηρεαστεί.

Ανάλογη θα είναι η διαδικασία που θα ακολουθείται και για τους αυτοεργοδοτούμενους, οι οποίοι αποδεδειγμένα πλήττονται. Οι τράπεζες όταν ξεκίνησε η συζήτηση για τη νομοθεσία περί αναστολής δόσεων προχώρησαν σ’ ένα άτυπο σκανάρισμα των πελατών τους που εξυπηρετούν κανονικά τα δάνειά τους, αλλά μπορεί λόγω της κρίσης της πανδημίας τώρα να μην μπορούν.  Ήδη, ανάλογα με τον χώρο που εργοδοτείται ο πελάτης τους αν είναι μισθωτός, όπως για παράδειγμα στην τουριστική και ξενοδοχειακή βιομηχανία, λιανικό εμπόριο, έγινε ο πρώτος διαχωρισμός. Το ίδιο και με τις επιχειρήσεις που είναι πελάτες τους και ήδη υπάρχει προκαταρκτικός κατάλογος.

Υπάρχει χρόνος για εγγυήσεις

Η ψήφιση του νομοσχεδίου που προέβλεπε για παραχώρηση κρατικών εγγυήσεων μέσω των οποίων θα δοθούν δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά για να αντεπεξέλθουν της δύσκολης περιόδου που δημιουργεί η κρίση του κορωνοϊού, τελικά αναβλήθηκε. 

Για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο φαίνεται πως δεν υπάρχουν μεγάλες διαφωνίες, ωστόσο, κρίθηκε σοφότερο να τύχει περαιτέρω επεξεργασίας για βελτίωση αφού υπάρχει χρονικό περιθώριο. Ούτε και το υπουργείο Οικονομικών ήταν αρνητικό σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Πηγή:Φιλελεύθερος