Αμμόχωστος: Ανοιχτή θέση εργασίας στον τομέα του marketing


Πελάτης της KPST Auditors Ltd, που ασχολείται με το τουριστικό μάρκετινγκ και εδρεύει στην Επαρχία Αμμοχώστου, ζητά να αγοράσει υπηρεσίες  Μάρκετινγκ. 

Καθήκοντα

Τα κύρια καθήκοντα μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Συμβάλλει στην ετοιμασία προγράμματος προβολής της Εταιρείας

 • Παρέχει υποστήριξη για τον προγραμματισμό, οργάνωση, συντονισμό, τουριστικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας

 • Συμβάλλει στην ετοιμασία και υλοποίηση της Στρατηγικής της Εταιρείας

 • Συμμετέχει σε τουριστικές εκθέσεις, εκδηλώσεις. συνέδρια και σεμινάρια ως εκπρόσωπος της Εταιρείας 

 • Να είναι διαθέσιμος να ταξιδέψει στο εξωτερικό, να εργαστεί σε ακανόνιστο ωράριο όπως επίσης και Σάββατο και Κυριακή

 • Να παρακολουθεί και να αναβαθμίζει την ιστοσελίδα της Εταιρείας, να ενημερώνει την ιστοσελίδα της Εταιρείας με τα νέα και τις δραστηριότητες της  όπως επίσης και τα Μέσα  Κοινωνικής Δικτύωσης.

 • Να παρακολουθεί καθημερινά τα ΜΜΕ και να ετοιμάζει δελτία τύπου

 • Να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του  ανατεθούν. 

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σ’ ένα από τα ακόλουθα θέματα: Τουρισμός, Μάρκετινγκ, Δημοσιογραφία / Επικοινωνία, Δημόσιες Σχέσεις ή σε άλλο συναφή κλάδο.

 • Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία σε παρόμοια ή συναφή θέση

 • Πολύ καλές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες

 • Μεθοδικότητα με ικανότητες συντονισμού, οργάνωσης και προγραμματισμού

 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία

 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. Microsoft Office, Internet, e – mail, Social Media)

 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, προφορικά και γραπτά

 • Γνώση της Ρωσικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. 

Απολαβές:  25,000 ευρώ ετησίως συν ΦΠΑ για δύο χρόνια με προοπτική ανανέωσης

Οι αιτήσεις, το βιογραφικό με τα απαραίτητα δικαιολογητικά να σταλούν μέχρι 28/02/2020 στη Διεύθυνση αναγράφοντας έξω από τον φάκελο:

"ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ" 

KPST Auditors Ltd 

Τ.Θ.  33175, 5311 Παραλίμνι

Tel : + ‪357 23 819 500‬

Fax : + ‪357 23 811 501‬

Web : www.kpst.com.cy