Αλλάζει ο θεσμός της εφεδρείας – Τι πρέπει να ξέρετε

Την αναβάθμιση του θεσμού της εφεδρείας αποφάσισε η Κυβέρνηση, με τον υπουργό Άμυνας Σάββα Αγγελίδη να παρουσιάζει τις αλλαγές σε δημοσιογραφική διάσκεψη.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε «ο απώτερος στόχος του Υπουργείου Άμυνας και κατ’ επέκταση της κυβέρνησης, είναι η ύπαρξη ενός ευέλικτου και αξιόμαχου στρατού με υψηλό αγωνιστικό φρόνημα».

Όπως εξήγησε έχουν υλοποιηθεί οι ακόλουθες μεταρρυθμίσεις:

 • Ολοκληρώσαμε την Α’ φάση του σχεδίου εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης της Ε.Φ. με τη δημιουργία νέας δομής δυνάμεων.
 • Προσλάβαμε 3000 επαγγελματίες οπλίτες  στην Εθνική Φρουρά.
 • Προωθούμε ένα μακροπρόθεσμο εξοπλιστικό πρόγραμμα.
 • Μειώσαμε τη στρατιωτική θητεία στους 14 μήνες, με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία.

«Η επιτυχής εφαρμογή των πιο πάνω μεταρρυθμίσεων, μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σήμερα στην αναβάθμιση του θεσμού της εφεδρείας με πρωταρχικό βέβαια μέλημα τη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της ΕΦ», εξήγησε.

Χαρακτήρισε μάλιστα τους εφέδρους και τους εθνοφύλακες ως την σπονδυλική στήλη της Εθνικής Φρουράς και της αμυντικής ικανότητας της χώρας.

Γι’αυτό το λόγο ένας έφεδρος θα πρέπει να ξέρει, είπε:

 • πού θα πρέπει να πάει όταν τον καλέσει η πατρίδα,
 • ποιος θα είναι ο Διοικητής και ποιος ο ηγήτορας του,
 • με ποια μέσα θα κληθεί να εκτελέσει την αποστολή του.

Τι καταργείται 

 • η 14ωρη πρόσκληση της θερινής περιόδου,
 • η 29ωρη πρόσκληση του Α΄ Εξαμήνου καθώς και
 • οι ενδιάμεσες παρουσιάσεις εφέδρων αξιωματικών

Επιπρόσθετες αλλαγές

 • Όταν ο έφεδρος κληθεί να εκτελέσει βολή, να μπορεί να μεταβεί σε πεδίο βολής που θα είναι ανοικτό καθορισμένες ώρες της ημέρας, σε όποια ώρα επιθυμεί, περιορίζοντας έτσι την απώλεια χρόνου.
 • Παράλληλα, οι διοικήσεις των Μονάδων, θα έχουν την εξουσιοδότηση, όταν το πρόγραμμα ολοκληρώνεται πριν την προκαθορισμένη από το ΦΑΠ (Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης) ώρα, να αποδεσμεύουν τους εφέδρους για αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας.
 • Επιπλέον, οι Διοικητές θα έχουν την ευκαιρία να υποδεχτούν ολόκληρη τη Μονάδα και οι έφεδροι να εξοικειωθούν με τη διαδικασία επάνδρωσης της τοποθεσίας.
 • Η απώλεια χρόνου θα μειωθεί στο ελάχιστο κατά την κατάταξη των εφέδρων με την πλήρη αξιοποίηση των έφεδρων Αξιωματικών.
 • Θα γίνει προσπάθεια για καλύτερη κατανομή τους στις Μονάδες, αξιοποιώντας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εμπειρία τους, τα ακαδημαϊκά και άλλα προσόντα τους, λαμβάνοντας υπόψη και την ηλικία τους.
 • Θα εφαρμοστεί ο θεσμός του «εθελοντή έφεδρου» καθώς και των εθελοντικών παρουσιάσεων.
 • Ταυτόχρονα θα ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για αντιμετώπιση του φαινομένου της αυθαίρετης χορήγησης απαλλαγών.

Πηγή: philenews