Αγία Νάπα: Ανοιχτες θέσεις εργασίας στον Δήμο

Διαβάστε την ανακοίνωση του Δήμου Αγίας Νάπας:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ο Δήμος Αγίας Νάπας δέχεται αιτήσεις μέχρι τις 8 Mαρτίου 2019  και ώρα 12:00 μ  , για πρόσληψη  του αντίστοιχου αριθμού έκτακτου – εποχιακού εργατικού προσωπικού για κάλυψη αναγκών του Δήμου Αγίας Νάπας  για τις πιο κάτω θέσεις στα αντίστοιχα συνεργεία με την αντίστοιχη μισθοδοσία ανά ειδικότητα:


Συνεργείο Καθαριότητας με αντίστοιχη μισθοδοσία  


1 Οδηγό Φορτηγού Δ8 1η Βαθμίδα δηλαδή €1.443,63 βασικός ακαθάριστος μηνιαίος μισθός συμπ. τιμαρίθμου (Βλέπε Σημ.:1 για μείωση 10% )

1 Οδηγό Υδροφόρας

1 Οδηγός Συμπιεστών Σκυβάλων

2 Ανειδίκευτοι  Εργάτριες για συνεργείο καθαριότητας Δ5 1η Βαθμίδα δηλαδή €1.215,86 βασικός

ακαθάριστος μηνιαίος μισθός  συμπ. τιμαρίθμου.   ( Βλέπε Σημ.:1 για μείωση 10% )

3 Ανειδίκευτοι  Εργάτες για συνεργείο καθαριότητας και πρασίνου

1 Ανειδίκευτος  Εργάτης για φορτηγό καθαριότητας Δ5 1η Βαθμίδα δηλαδή €1.215,86 βασικός ακαθάριστος μηνιαίος μισθός  συμπ. τιμαρίθμου.   ( Βλέπε Σημ.:1 για μείωση 10% )

3 Ανειδίκευτοι Εργάτες για εργασίες πολιτιστικών εκδηλώσεων

1  Ανειδίκευτος Εργάτης για κλείσιμο των πεζοδρομοποιημενων περιοχών   - Δ5 1η Βαθμίδα δηλαδή €1.215,86 βασικός ακαθάριστος μηνιαίος μισθός  συμπ. τιμαρίθμου.   ( Βλέπε Σημ.:1 για μείωση 10% )

1  Ανειδίκευτος Εργάτης για είσπραξη τελών χώρου στάθμευσης  - Δ5 1η Βαθμίδα δηλαδή €1.215,86 βασικός ακαθάριστος μηνιαίος μισθός  συμπ. τιμαρίθμου.   ( Βλέπε Σημ.:1 για μείωση 10% )


Συνεργείο Καθαριότητας Παραλιών

2 Ανειδίκευτες Εργάτριες Καθαριότητας Παραλιών  Δ5 1η Βαθμίδα δηλαδή €1.215,86 βασικός ακαθάριστος μηνιαίος μισθός συμπ. τιμαρίθμου.   ( Βλέπε Σημ.:1 για μείωση 10% )


Συνεργείο Γηπέδων Αθλητικού Κέντρου

1 Ανειδίκευτος Εργάτης για Γήπεδα  Δ5 1η Βαθμίδα δηλαδή €1.215,86  βασικός ακαθάριστος μηνιαίος μισθός συμπ. τιμαρίθμου.   ( Βλέπε Σημ.:1 για μείωση 10% )


Συνεργείο Παραλιών – Ναυαγοσωστική Μονάδα

• 11 Διπλωματούχοι  Ναυαγοσώστες  , οι οποίοι είναι κάτοχοι προσόντων που απαιτείται από την Κυπριακή Ναυαγοσωστική Ομοσπονδία, καθώς επίσης και κάτοχοι Λευκού Ποινικού Μητρώου - Δ8 1η Βαθμίδα δηλαδή €1.443,63 βασικός ακαθάριστος μηνιαίος μισθός συμπ. τιμαρίθμου.   ( Βλέπε Σημ.:1 για μείωση 10% )


• 24 Ανειδίκευτοι Εργάτες  κάτοχοι Λευκού Ποινικού Μητρώου για παροχή υπηρεσιών – εισπράκτορες  στα κρεβατάκια του Δήμου – Δ5 1η Βαθμίδα δηλαδή €1.215,86 βασικός ακαθάριστος μηνιαίος μισθός  συμπ. τιμαρίθμου . ( Βλέπε Σημ.:1 για μείωση 10% )

Συνεργείο Υγειονομείου


2 Εργάτες Υγειονομείου  οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι των πιο κάτω προσόντων:  Δ5 1η Βαθμίδα δηλαδή €1.215,86 βασικός ακαθάριστος μηνιαίος μισθός  συμπ. τιμαρίθμου.   ( Βλέπε Σημ.:1 για μείωση 10% ) με απασχόληση 3 ( τριών μηνών) από Μάϊο  μέχρι και Ιούλιο  2019.

- Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης

- Εκπαίδευση ή Επιμόρφωση σε θέματα Δημόσιας Υγιεινής ή στην Υγιεινή Περιβάλλοντος ή  στην Περιβαλλοντική Μηχανική ή στην Υγειονομική Μηχανική  (Σημ.: Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή πτυχίο θα θεωρείται πλεονέκτημα)

- Δυνατότητα καλής επικοινωνίας

- Ακεραιότητα Χαρακτήρα

- Κάτοχος Λευκού Ποινικού Κώδικα


2 Τηλεφωνητές με επιπλέον βοηθητικά καθήκοντα  Δ5 1η Βαθμίδα δηλαδή €1.215,86 βασικός  ακαθάριστος μηνιαίος μισθός συμπ. τιμαρίθμου.   ( Βλέπε Σημ.:1 για μείωση 10% ) με απασχόληση 3 ( τριών μηνών) από Μάϊο  μέχρι και Ιούλιο  2019.

- Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης

- Εκπαίδευση ή επιμόρφωση σε θέματα λογιστικής ή γραμματειακών σπουδών ή οικονομικών ή άλλων συναφών θεμάτων

- Δυνατότητα καλής επικοινωνίας

- Ακεραιότητα χαρακτήρα

- Κάτοχος Λευκού Ποινικού Χαρακτήρα


3 καταγραφείς και εργάτες πρόληψης Δ5 1η Βαθμίδα δηλαδή €1.215,86 βασικός ακαθάριστος μηνιαίος μισθός  συμπ. τιμαρίθμου.   ( Βλέπε Σημ.:1 για μείωση 10% ) με απασχόληση 3 ( τριών μηνών) από Μάϊο  μέχρι και Ιούλιο  2019.


- Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης

- Εκπαίδευση ή επιμόρφωση σε θέματα λογιστικής ή γραμματειακών σπουδών ή οικονομικών ή άλλων συναφών θεμάτων (Σημ.: (Σημ.: Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή πτυχίο σε θέματα λογιστικής, οικονομικών και γραμματειακών σπουδών  θα θεωρείται πλεονέκτημα)

- Δυνατότητα καλής επικοινωνίας

- Ακεραιότητα χαρακτήρα

- Κάτοχος Λευκού Ποινικού Χαρακτήρα


Σημείωση 1:Σημειώνεται ότι  σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  10 του Περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2016 (70(Ι)/2016), το ωρομίσθιο (τακτικό και εποχιακό) προσωπικό  θα απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής ύψους 10%  για τους πρώτους 24 μήνες από την  αρχική /πρώτη πρόσληψη τους ως ωρομίσθιο (εργατικό ή εποχιακό) προσωπικό στον Δήμο.  


Οι  αιτήσεις με όλα τα σχετικά πιστοποιητικά σύμφωνα με τα ανωτέρω προσόντα  θα πρέπει να βρίσκονται  σε κλειστό φάκελο και να παραδίδονται στο Γραφείο της Γραμματείας του Δήμου Αγίας Νάπας  


(Δ.Α.Ν 10.6.0/ΙV) – 18.2.2019