Θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και για τους Κύπριους

Θέσεις εργασίας όχι μόνο στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό σε διάφορους ευρωπαϊκούς οργανισμούς υπάρχουν για τους Κύπριους πολίτες που ενδιαφέρονται να εργαστούν εκτός Κύπρου και μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις.

Μάλιστα έχουν ανοίξει και θέσεις πρακτικής άσκησης στη Νομική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης (πλήρους απασχόλησης) είναι μεταξύ 3 και 12 μηνών, πραγματοποιείται στη Φρανκφούρτη, με μηνιαίες απολαβές 1.050 ευρώ τον μήνα συν επίδομα στέγασης.

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018. Οι θέσεις αφορούν στη Γενική Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της ΕΚΤ, αντικείμενο της οποίας είναι η παροχή συμβουλών σχετικά με τις νομικές πτυχές του κανονιστικού, θεσμικού και συμβατικού πλαισίου της ΕΚΤ, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (ΕΣΜ).

Οι ασκούμενοι θα ενταχθούν στο Τμήμα Θεσμικού Δικαίου, στο Τμήμα Οικονομικού Δικαίου ή στο Τμήμα Εποπτείας. Για την περαιτέρω ενίσχυση της ποικιλομορφίας της ομάδας της, η Γενική Διεύθυνση ενθαρρύνει ιδιαίτερα τις αιτήσεις γυναικών υποψηφίων. Η θέση προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες απόκτησης εμπειρίας στην παροχή νομικής συνδρομής σε θέματα που σχετίζονται με το θεσμικό, οικονομικό ή εποπτικό δίκαιο και εφαρμογής των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών. 

Επίσης υπάρχει η προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης θέσης με  απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - Ίδρυμα  Frontex. H ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι 5/11/2018. Το ίδρυμα EU Agency for large-scale ΙT systems προκηρύσσει διαδικασία για πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων: Document and Records Management Officer, Legal Officer.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι 5/11/2018. Επίσης υπάρχει η προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων - EDA (European Defense Agency) - Project officer - IT Security Administrator  με ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων σήμερα. Γίνονται αιτήσεις για τις θέσεις Project Officer CDP Implementation - Project Officer Contracted Solutions & ETE CPS Support - Project Officer Coordinated Annual Review on CPS Defence (CARD) - 2 θέσεις, Project Officer Energy and Environment Systems ESI (SNE - AD10 ) - 2 θέσεις, Programme Management and Corporate Projects CSD Officer Record Manager CSD με ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στις 28 Νοεμβρίου 2018. Υπάρχει η προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης -BEREC- Body of European Regulators for Electronic Communications Project/Programme Management Support Officer και ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στις 5/11/2018. Επίσης η προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στο Ίδρυμα ETF (European Training Foundation) Junior Specialists in Human Capital Development και ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 4/11/2018.

Το ίδρυμα EUROJUST προκηρύσσει διαδικασία για πλήρωση της πιο κάτω κενής θέσης:   Judicial Cooperation Advisor. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι 19/11/2018. Επίσης το ECSEL Joint Undertaking, προκηρύσσει διαδικασία για πλήρωση θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα: Dissemination and Knowledge Management Officer. H τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 24η Νοεμβρίου 2018. Το ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης SRB, προκηρύσσει διαδικασία για πλήρωση μιας κενής θέσης. Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι 5/11/2018.