€558 χιλ. για φρούρηση 35 ξενοδοχείων καραντίνας


Για 65 ημέρες καραντίνας το κράτος θα πληρώσει ποσό €558 χιλ. για τη φρούρηση 35 ξενοδοχείων στην Κύπρο, τα οποία χρησιμοποιούνταν για τη φιλοξενία των επαναπατρισθέντων για περίοδο δεκατεσσάρων ημερών. Κατά την χθεσινή συζήτηση στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών η οποία αποδέσμευσε τα σχετικά κονδύλια, αναφέρθηκε πως το υφυπουργείο Τουρισμού είχε προχωρήσει στην αγορά υπηρεσιών από πέντε εταιρείες παροχής φύλαξης.

 

Βάσει των συμβάσεων, το κόστος είχε υπολογιστεί σε €9,8 την ώρα. Μάλιστα τα 35 ξενοδοχεία που χρησιμοποιήθηκαν ως κέντρα καραντίνας, φυλάσσονταν κατά μέσο όρο με δύο φύλακες το καθένα. Για τη φρούρηση των ξενοδοχείων που χρησιμοποιούνταν ως κέντρα καραντίνας το κράτος θα καταβάλει για υπηρεσίες φύλαξης ποσό €95.406 για την περίοδο 21 Μάρτιου μέχρι τις 15 Απριλίου ενώ για την περίοδο 16 Απριλίου μέχρι την πλήρη άρση των μέτρων θα πληρώσει ποσό €462.594. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών το αρχικό ποσό της σύμβασης ήταν €300 χιλ. ωστόσο το ποσό αυξήθηκε λόγω του αυξημένου αριθμού επαναπατρισθέντων στο νησί.

 

Εκπρόσωπος του Υφυπουργείου Τουρισμού, δήλωσε πως αρχικά υπήρχε δυσκολία να εντοπιστούν ξενοδοχεία. Είπε επίσης πως ήταν σταθερή η τιμή που κατέβαλλε το κράτος στα ξενοδοχεία. Υπολογίζεται πως το κόστος για το κράτος ήταν  €60 την ημέρα για μονόκλινο και €90 για το δίκλινο δωμάτιο. Εκτιμάται πως το κόστος για τη διαμονή στα ξενοδοχεία των επαναπατρισθέντων κυμαίνεται γύρω στα € 7 εκατ.

  Πηγή: Φιλελεύθερος /Ελευθερία Παϊζάνου