Ξηλώνουν αστέρια από ξενοδοχεία


Ευκολότερες και πιο απλοποιημένες γίνονται πλέον οι διαδικασίες για τις αδειοδοτήσεις ξενοδοχείων. Η σχετική νομοθεσία αναθεωρήθηκε από πέρσι, ωστόσο, το Υφυπουργείο Τουρισμού είχε περίοδο χάριτος προκειμένου να προσαρμοστεί στα νέα του δεδομένα με την κατάργηση του ΚΟΤ και τη μετεξέλιξη σε Υφυπουργείο.

Οχτώ μήνες μετά το Υφυπουργείο αναθεωρεί τις διαδικασίες του. Επιθεωρητές του θα κρίνουν τα αστέρια ενός τουριστικού καταλύματος με βάση των νέων (και πιο ευέλικτων) κριτηρίων, ενώ ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο πως θα κινηθούν για τις παλαιότερες υποθέσεις. Αν θα βγουν ξανά οι επιθεωρητές στους δρόμους ή αν θα περιμένουν από τους ιδιοκτήτες να καταθέσουν εκ νέου τα χαρτιά τους. Πάντως, ο υφυπουργός Τουρισμού, Σάββας Περδίος, σχολιάζει στον «Φ» ότι θα αφαιρεθούν αστέρια από κει που δεν τα δικαιούνται, προσθέτοντας ότι τα καταλύματα έχουν περίοδο χάριτος μέχρι το 2024 προκειμένου να τακτοποιήσουν τις αυθαιρεσίες τους. 

Σύμφωνα με τον κ. Περδίο ο νέος νόμος είναι περισσότερο ευέλικτος και καινοτόμος. Σχολιάζει ότι η προσαρμογή στον νέο νόμο γενικά ήταν εύκολη, εφόσον το Υφυπουργείο στελεχώνεται με λειτουργούς που διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις, προσθέτοντας ότι αλλαγές έχουν γίνει και θα γίνουν στα πλαίσια των διαδικασιών και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και εφαρμογή της νομοθεσίας.

Μάλιστα, το νέο πλαίσιο στοχεύει στην απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και κατάταξης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων εφόσον καταργούνται χρονοβόρες διαδικασίες, όπως είναι η έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας γηπέδου και η έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων από το Υφυπουργείο. 

Όπως εξηγεί, με το προηγούμενο κανονιστικό πλαίσιο ο αιτητής ήταν υποχρεωμένος καταρχήν να εξασφαλίσει πιστοποιητικό καταλληλότητας γηπέδου από το Υφυπουργείο, στη συνέχεια να διαβουλευτεί με το Υφυπουργείο για σκοπούς έγκρισης αρχιτεκτονικών σχεδίων από την Επιτροπή Ξενοδοχείων, η οποία ακολουθούσε την έκδοση της Πολεοδομικής Άδειας και στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί επιτόπου επιθεώρηση για σκοπούς επαλήθευσης των εγκεκριμένων αρχιτεκτονικών σχεδίων για κατάταξη της επιχείρησης. Στη συνέχεια το θέμα τίθετο ενώπιον της Επιτροπής Ξενοδοχείων και του

Διοικητικού Συμβουλίου (ΚΟΤ) για να αποφασίσουν σχετικά με το θέμα της κατάταξης και της αδειοδότησης της ξενοδοχειακής επιχείρησης. «Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι οι διαδικασίες πλέον γίνονται πιο γρήγορες και εύκολες», τονίζει ο υφυπουργός.
Πλέον, για τη δημιουργία μιας νέας ξενοδοχειακής επιχείρησης απαιτείται η υποβολή στο Υφυπουργείο Τουρισμού σχετικής αίτησης για αδειοδότηση, η οποία πρέπει να συνοδεύεται με την άδεια οικοδομής του κτηρίου της επιχείρησης και με πιστοποιητικά, τα οποία καλύπτουν τα θέματα ασφάλειας και υγείας, όπως είναι για παράδειγμα το υγειονομικό πιστοποιητικό, πιστοποιητικό πυροπροστασίας, επιστολή γραπτής εκτίμησης κινδύνου, άδεια αποθήκευσης πετρελαιοειδών, πιστοποιητικά καταλληλότητας ανελκυστήρων και κολυμβητικών δεξαμενών.

Παράλληλα, αναφορικά με τις παλιές υποθέσεις (νομιμοποιήσεις «ατασθαλιών» προκειμένου να αδειοδοτηθούν) που έχει ενώπιόν του το Υφυπουργείο, ο κ. Περδίος τονίζει ότι παρέχεται από τον νόμο ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα 5 ετών, δηλαδή μέχρι τις 14/3/2024, για να υποβάλουν στο Υφυπουργείο Τουρισμού τη σχετική αίτηση για αδειοδότηση. 

  Δήμητρα Λάντου  / Φιλελεύθερος