€17 εκατ. στους αγρότες για την πανδημία (πίνακες)


Ο αγροτικός τομέας στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Ίσως είναι από τους λίγους κλάδους που εν μέσω πολλών δυσκολιών και της πανδημίας του κορωνοϊού, συνεισφέρει τόσο στην οικονομία του τόπου, όσο και στην απρόσκοπτη τροφοδοσία της αγοράς με τρόφιμα. Ο αγροτικός τομέας αντιμετωπίζει, διαχρονικά, πολλές προκλήσεις. Η οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα μας κατά την προηγούμενη δεκαετία, οι επιπρόσθετες δυσκολίες που πρόσφατα έχει επιφέρει η πανδημία του κορωνοϊού και η ολοένα αυξανόμενη εμφάνιση έντονων καιρικών φαινομένων, λόγω και της κλιματικής αλλαγής, έχουν αυξήσει τις προκλήσεις αυτές και καθιστούν επιτακτική την ανάγκη λήψης μέτρων για διασφάλιση της βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα. 

Πρόσθετα αρνητικές επιπτώσεις προκύπτουν από το γεγονός ότι οι αγορές είναι κλειστές, υπάρχουν περιορισμοί στη λειτουργία χώρων εστίασης, παρατηρείται εδώ και μήνες δραματική μείωση στις αφίξεις τουριστών και ευρύτερα η τουριστική δραστηριότητα είναι ανύπαρκτη. Ως αποτέλεσμα, το Υπουργείο Γεωργίας λαμβάνοντας τα μηνύματα των καιρών, αποφάσισε τη συνεχή στήριξη των αγροτών για διασφάλιση της βιωσιμότητας του αγροτικού τομέα, συμπληρώνοντας το εισόδημά τους με επιδόματα, σε μια προσπάθεια να μην καταρρεύσει η αλυσίδα παραγωγής. 

Πρόκειται για μια σημαντική οικονομική ενίσχυση για τους κλάδους του αγροτικού τομέα, αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που συνεχίζει να προκαλεί η πανδημία. Σημειώνεται ότι οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων αποτελούν περίπου το 25% της συνολικής αξίας των εξαγωγών της Κύπρου.

Για τις ενισχύσεις που καταβλήθηκαν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού: Από τον Μάιο του 2020 μέχρι και το τέλος του έτους είχαν καταβληθεί ειδικά για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία, συμπληρωματικά με τα οριζόντια μέτρα του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας, περί τα €13,7 εκατ., ενώ για το 2021 έχει προγραμματιστεί η καταβολή επιπλέον €3,4 εκατ. 

Στα μέτρα που έχουν υλοποιηθεί ήδη περιλαμβάνεται η αποκατάσταση γεωργικού εισοδήματος πατατοπαραγωγών €1,81 εκατ., στήριξη αιγοπροβατοτρόφων €1,5 εκατ., στήριξη αμπελουργών €1,6 εκατ., στήριξη παραγωγών λαχανικών, αρωματικών, φράουλας €650 χιλ. στήριξη ανθοκόμων και  φυτωριούχων €450 χιλ., στήριξη καλλιεργητών εσπεριδοειδών €100 χιλ, στήριξη παραγωγών που πωλούσαν τα προϊόντα τους μόνο σε Λαϊκές Αγορές €150 χιλ., παραχώρηση δωρεάν ποσότητας νερού (από ΚΥΕ) σε γεωργούς €412 χιλ., μη επιβολή τέλους υπερκατανάλωσης νερού για γεωργούς €400 χιλ., σχέδιο Ενίσχυσης μονάδων υδατοκαλλιέργειας €2,2 εκατ., στήριξη ψαράδων €750 χιλ., καταβολή ενισχύσεων σε οργανωμένα σύνολα παραγωγών €135 χιλ, Ειδικό Μέτρο για μόνιμες καλλιέργειες ορεινών περιοχών €2,2 εκατ., στήριξη του τομέα της χοιροτροφίας €500 χιλ, στήριξη παραγωγών καρπουζιών €250 χιλ, στήριξη παραγωγών ελαιολάδου €50 χιλ, στήριξη για παραγωγούς επιτραπέζιων και οινοποιήσιμων σταφυλιών €500 χιλ.

Τα μέτρα που υλοποιούνται κατά το 2021 είναι: Καταβολή ενισχύσεων σε οργανωμένα σύνολα παραγωγών €430 χιλ., στήριξη σε γεωργούς εκτός ΚΥΕ €450 χιλ., στήριξη του τομέα της χοιροτροφίας (αποζημίωση) €250 χιλ., ενθάρρυνση αυξημένης παραλαβής λευκόσαρκων ποικιλιών σταφυλιών οινοπαραγωγής από οινοποιεία €167 χιλ., Ειδικό μέτρο για φυλλοβόλα  περιοχών κάτω των 400 μέτρων €350 χιλ., στήριξη του τομέα της πατατοκαλλιέργειας €1,4 εκατ., στήριξη του τομέα της παραγωγής κουμανταρίας €150 χιλ.


Ο αρμόδιος Υπουργός, Κώστας Καδής, τόνισε ότι πέραν της εξαιρετικά σημαντικής οικονομικής διάστασης της ανάπτυξης του αγροτικού τομέα, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και η κοινωνική διάσταση του θέματος, αφού από αυτήν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η διατήρηση της βιωσιμότητας των κοινοτήτων της υπαίθρου. Η ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας σε σωστή επιστημονική και επαγγελματική βάση και η αύξηση της συνεισφοράς τους στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, σε συνδυασμό με την αειφόρο διαχείριση των φυσικών μας πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος, θα συμβάλουν προς την κατεύθυνση της αναζωογόνησης της υπαίθρου και της βελτίωσης της καθημερινότητας του αγρότη, μας είπε ο Υπουργός. Θα συμβάλουν επίσης στην αύξηση της κάλυψης των διατροφικών μας αναγκών από την εγχώρια παραγωγή στον μέγιστο δυνατό βαθμό, μειώνοντας έτσι τις εισαγωγές.

Η μεγάλη αξία και η σημασία της διασφάλισης της βιωσιμότητας του αγροτικού τομέα, συνέχισε, διαφάνηκε και κατά την περίοδο αυτή, όπου, παρά τις αντιξοότητες που προκάλεσε η πανδημία, ο τομέας επέδειξε αντοχές και, εν μέσω της πρωτόγνωρης κρίσης, συνέχισε να τροφοδοτεί την εγχώρια αγορά με ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα.

Ο κ. Καδής ανέφερε ότι πέραν των επιδοτήσεων ύψους €243 εκατ. που έλαβε ο αγροτικός κόσμος από τα διάφορα προγράμματα και μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-20, από το 2018 μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί στους αγρότες μας αποζημιώσεις για ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα ύψους €40 περίπου εκατ., ενώ για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τη πανδημία του κορωνοϊού έχουν καταβληθεί ήδη άνω των €13,7 εκατ., ενώ στην αμέσως επόμενη περίοδο θα καταβληθούν άλλα €3,4 εκατ.

Ανασκόπηση μέτρων στήριξης την περασμένη τριετία

Ο υπουργός προέβη στη συνέχεια σε μια πιο αναλυτική περιγραφή των αποζημιώσεων/ενισχύσεων/ μέτρων στήριξης των αγροτών μας κατά την περασμένη τριετία. Συγκεκριμένα:

Για τις αποζημιώσεις για ζημιές από θεομηνίες και τις πληρωμές που έχουν ήδη γίνει από το 2018 μέχρι σήμερα: Από το 2018 μέχρι και σήμερα έχουν καταβληθεί περί τα €39,5 εκατ. σε δικαιούχους αποζημιώσεων διαφόρων μορφών ζημιών στη γεωργία και στην κτηνοτροφία, εκ των οποίων τα €34 εκατ. αφορούσαν αποζημιώσεις σε ζημιές της περιόδου 2017 – 2021 ενώ τα υπόλοιπα €5,5 εκατ. αφορούσαν αποζημιώσεις σε ζημιές της περιόδου 2010 – 2016. (Λεπτομέρειες στον πίνακα)

Για τις αποζημιώσεις για ζημιές από θεομηνίες που θα καταβληθούν κατά την αμέσως επόμενη περίοδο: Σε σχέση με τις υπόλοιπες ζημιές που έχουν προκληθεί κατά την καλλιεργητική περίοδο 2019 – 2020 και κατά το 2020, το υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προγραμματίζει όπως κατά το προσεχές διάστημα προχωρήσει σταδιακά στις πληρωμές. Ο μεγαλύτερος όγκος των πληρωμών θα πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος Απριλίου του τρέχοντος έτους και αφορούν: Πατάτες ανοιξιάτικες 2019-20, Σιτάρι, κριθάρι, τριτικάλε 2020, Κτηνοτροφικά φυτά 2020, Εσπεριδοειδή 2019-20, Αγκινάρες 2019-20, Μπανάνες 2019-20, Ελιές 2019-20, Αβοκάτο 2019-20, Μέσπιλα 2020, Σταφύλι επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο 2020, Επιστροφή 40,55% του ασφαλίστρου πατατών 2018-19. Επίσης, τον Ιούνιο αναμένεται Καταβολή αποζημιώσεων για ζημιές που προκλήθηκαν σε φυλλοβόλα 2020 και για ζημιές που προκλήθηκαν σε κτηνοτροφικά υποστατικά τον Δεκέμβρη 2020. 
.

.

Ρεπορτάζ:  Άγγελος Νικολάου  /  Φιλελεύθερος