120 καταγγελίες για επεμβάσεις στην επαρχία Αμμοχώστου!

Τα τελευταία πέντε χρόνια ο έπαρχος Αμμοχώστου έγινε δέκτης 120 περίπου καταγγελιών για επεμβάσεις εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας, σύμφωνα με τον υπουργό εσωτερικών Κωνσταντίνο Πετρίδη.

Σε απαντητική του επιστολή προς τον βουλευτή των Οικολόγων Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, ο κ. Πετρίδης αναφέρει ότι δικαστικά μέτρα λαμβάνονται με βάση τη νομοθεσία, στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται αυθαίρετες επεμβάσεις εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας. ενώ, για σκοπούς προώθησης ποινικών διώξεων, προηγείται συνεννόηση μεταξύ του Επάρχου και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου, κατά την οποία σταθμίζεται η έκταση των επεμβάσεων και η δυνατότητα στοιχειοθέτησης ποινικής δίωξης ενώπιον του Δικαστηρίου.

Σημειώνει επίσης, ότι η ακτογραμμή της ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου, έκτασης 57 περίπου χιλιομέτρων, επιθεωρείται καθημερινά από δύο (2) φύλακες προστασίας της παραλίας της Επαρχιακής Διοίκησης, οι οποίοι έχουν ως καθήκον την καταγραφή τυχόν επεμβάσεων/εργασιών σε ειδικό μητρώο, τη λήψη φωτογραφικού υλικού και την ενημέρωση των αρμόδιων Λειτουργών για κατάλληλες ενέργειες. 

Δύο υποθέσεις σε εξέλιξη

Όπως σημειώνεται, στο παρόν στάδιο βρίσκονται σε εξέλιξη δύο (2) υποθέσεις, για τις οποίες δεν υπήρξε συμμόρφωση με τις υποδείξεις των αρμοδίων Αρχών.  

Η μία υπόθεση είναι εναντίον της οικείας Τοπικής Αρχής για εργασίες που πραγματοποιήθηκαν έμπροσθεν του ξενοδοχειακού συγκροτήματος “ΜΑΛΑΜΑ”, στην τοποθεσία “Σκούταροι”, στο Παραλίμνι και η άλλη εναντίον δύο φυσικών και ενός νομικού προσώπου για επεμβάσεις στην τοποθεσία “Άμμος του Καμπούρη”, στην Αγία Νάπα.  

Υπόθεση εναντίον της οικείας Τοπικής Αρχής βρίσκεται σε εξέλιξη και για εργασίες που εκτελέστηκαν στην τοποθεσία “Περνέρα”, στο Παραλίμνι χωρίς την εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών, όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε συμμόρφωση με τις υποδείξεις των αρμοδίων Αρχών και οι εργασίες έχουν τερματιστεί, όπως αναφέρεται.

Με προσοχή η πεζοδρομοποίηση

Σε ότι αφορά τους πεζόδρομους εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας επί του παραλιακού μετώπου Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας, ο κ. Πετρίδης αναφέρει ότι έχουν αδειοδοτηθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και κατασκευαστεί στα πλαίσια πολεοδομικών έργων.  

«Η προσπάθεια που καταβάλλεται είναι όπως η επέμβαση εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας είναι ήπια, με τις ελάχιστες δυνατές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον» σημειώνει.  

Προστίθεται ότι οι πεζόδρομοι χωροθετούνται στη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από την ακτογραμμή, επιλέγοντας υλικά κατάλληλα για τις συγκεκριμένες αναπτύξεις, με πρωταρχικό στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της παραλίας και της ακτογραμμής της κάθε περιοχής, δημιουργώντας ένα φυσικό όριο μεταξύ των παραλιών και του χερσαίου χώρου και παρεμποδίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση μηχανοκίνητων οχημάτων.  

Για τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας απαιτείται η γνωμάτευση της Επιτροπής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε Προκαταρκτική Έκθεση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον που ετοιμάζεται και υποβάλλεται για το σκοπό αυτό.