Επ. Αμμοχώστου: Ανοιχτές θέσεις εργασίας σε καινούργιο πάρκο/παιδότοπο

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 97833048

Ανοιχτές θέσεις εργασίας σε καινούργιο πάρκο/παιδότοπο στις Βρυσούλες.

Συγκεκριμένα, το πάρκο ζητά να εντάξει στην ομάδα του άτομα να καλύψουν διάφορες θέσεις εργασίας σε Full - time ωράριο. 

Προσόντα:

- Ευχάριστη προσωπικότητα και συνέπεια στον χώρο εργασίας 

- Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας. 

Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 

Για περισσότερες πληροροφίες, καλέστε στο 97833048

Επ. Αμμοχώστου: Ανοιχτές θέσεις εργασίας σε καινούργιο πάρκο/παιδότοπο

Τελευταίες Αγγελίες

Καταχώρηση αγγελίας