Επ. Αμμοχώστου: Πρόσληψη τουριστικού οδηγού

Στοιχεία επικοινωνίας

Όνομα: KPST

Εταιρία η οποία δραστηριοποιείται στο τομέα της ανάπτυξης και προβολής δράσεων του τουρισμού και εδρεύει στην Επαρχία Αμμοχώστου, ζητά να προσλάβει Διοικητικό Λειτουργό / Μάρκετινγκ. 

Καθήκοντα

-Τα κύρια καθήκοντα μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

-Συμβάλλει στην ετοιμασία προγράμματος προβολής της Εταιρίας

-Παρέχει υποστήριξη για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και τον  συντονισμό των τουριστικών δραστηριοτήτων της Εταιρίας

-Συμβάλλει στην ετοιμασία και υλοποίηση της Στρατηγικής της Εταιρίας

-Διοργανώνει / συμμετέχει σε τουριστικές εκθέσεις, εκδηλώσεις. συνέδρια και σεμινάρια .και συνεργάζεται με τα Μέλη της Εταιρίας.

-Να είναι διαθέσιμος να ταξιδέψει τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό, να εργαστεί σε ακανόνιστο ωράριο όπως επίσης και Σάββατο και Κυριακή ανάλογα με τις υποχρεώσεις της Εταιρίας.

-Να παρακολουθεί, να αναβαθμίζει και να ενημερώνει την ιστοσελίδα της Εταιρίας με τα νέα και τις δραστηριότητες της,  όπως επίσης και να χειρίζεται τα Μέσα  Κοινωνικής Δικτύωσης.

-Να παρακολουθεί καθημερινά τα ΜΜΕ και να ετοιμάζει δελτία τύπου

-Να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του  ανατεθούν. 

Απαιτούμενα προσόντα

-Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σ’ ένα από τα ακόλουθα θέματα: Τουρισμός, Μάρκετινγκ, Επικοινωνία, Δημόσιες Σχέσεις ή σε άλλο συναφή κλάδο.

-Τουλάχιστο 3 χρόνια εμπειρία σε παρόμοια ή συναφή θέση

-Πολύ καλές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες

-Μεθοδικότητα με ικανότητες συντονισμού, οργάνωσης και προγραμματισμού

-Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία

2

-Πολύ καλή γνώση στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

-Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. Microsoft Office, Excel, Social Media)

-Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, προφορικά και γραπτά

-Γνώση οποιασδήποτε άλλης γλώσσας, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. 

Απολαβές:  €22,100 μεικτές απολαβές ετησίως για δύο χρόνια (όντας υπό παρακολούθηση τον πρώτο χρόνο) με προοπτική ανανέωσης 

Οι αιτήσεις με το βιογραφικό και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να σταλούν μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου  στη Διεύθυνση :                         

KPST Auditors                                             Τ.Θ.  33175,   5311  Παραλίμνι

αναγράφοντας έξω από τον φάκελο

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ  ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Επ. Αμμοχώστου: Πρόσληψη τουριστικού οδηγού

Τελευταίες Αγγελίες

Καταχώρηση αγγελίας