Ανοιχτή θέση εργασίας στο Oikos Group

Στοιχεία επικοινωνίας

Όνομα: Oikos Group

Email:[email protected]

Ο όμιλος εταιρειών OIKOS GROUP αναζητά για άμεση εργοδότηση :

Απαιτούμενα Προσόντα:

• Δίπλωμα Γραμματειακών Σπουδών ή Πτυχίο σε σχετικούς τομείς

• Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας σε παρόμοια θέση.

• Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας και γραφής.

• Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Word & Excel, Power Point, Outlook-διαχείριση ,  Internet etc)

• Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες

• Άνεση και ευγένεια στην επικοινωνία

• Ευχάριστη και Ευγενική Προσωπικότητα

• Οργανωτικό, συνεργάσιμο, πρόθυμο, συνεπές και έμπιστο άτομο

• Υπευθυνότητα, ακρίβεια στην δουλεία και προσοχή στη λεπτομέρεια

• Κάτοχος άδειας οδήγησης

Καθήκοντα:

 • Διαχείριση τηλεφωνικού συστήματος.
 • Δακτυλογράφηση στην Ελληνική και Αγγλική νομικών και άλλων εγγράφων.
 • Αρχειοθέτηση εγγράφων.
 • Διευθέτηση συναντήσεων και προγραμματισμός γραφείου
 • Γενικά καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης
 • Διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
 • Επικοινωνία με πελάτες, προσωπικό και συνεργάτες
 • Άλλες γραφειακές ανάγκες που μπορεί να προκύψουν
 • Απολαβές:
 • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών
 • Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο:

[email protected]

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων :  31 Ιανουαρίου 2021

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης

Ανοιχτή θέση εργασίας στο Oikos Group

Τελευταίες Αγγελίες

Καταχώρηση αγγελίας