Κενή θέση εργασίας στον δήμο Δερύνειας

0
719
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ:

chrisobook1

Βιβλιοπωλείο Χρύσω Ηλιάδη (Chrisobookshop gift printing) στην Δερύνεια. Εδώ θα βρείτε βιβλία για όλες τις ηλικίες, σχολικές τσάντες, γραφική ύλη, υλικά για ζωγραφική και ό,τι άλλο επιθυμείτε!
 

Ανακοινώνεται ότι από την 10η Ιουλίου 2017 – 31η Ιουλίου 2017 και ώρα 15:00 ο Δήμος Δερύνειας θα δέχεται αιτήσεις για την επιλογή ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού, το οποίο θα διδάξει την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα σε αλλοδαπούς Υπηκόους Τρίτων Χωρών.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους και αντίγραφα των πτυχίων και άλλων προσόντων τους στον Δήμο Δερύνειας.
Τα μαθήματα ελληνικών θα προσφερθούν την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκέμβριου 2017 και θα έχουν συνολική διάρκεια 100 ωρών. 


Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο Σχολής Επιστημών Αγωγής ή Φιλοσοφικής Σχολής (ή άλλο τίτλο σπουδών διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας).
• Πιστοποιημένη άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:
• Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
• Πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών (π.χ. γαλλικά, τουρκικά, ρωσικά, αραβικά, ιρανικά).
• Πιστοποιημένη συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
• Χρήση Η/Υ.


Θα δοθεί προτεραιότητα σε:
– Άνεργους/αδιόριστους εκπαιδευτικούς
Θα ενημερωθούν για συνεντεύξεις μόνο τα άτομα τα οποία θα εγκριθούν από την επιτροπή προσλήψεων του Οργανισμού.

Δήμος Δερύνειας
Ιούλης 2017