ΔΕΡΥΝΕΙΑ: Ψάχνεις δουλεία; Iδού η ευκαιρία!

0
2789

 

Ο Δήμος Δερύνειας – Deryneia Municipality δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους για τη Διαχείριση της Ιστοσελίδας και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης του Δήμου, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 15:00.

Προσφορά αρ. 8/2017 για τη Διαχείριση της Ιστοσελίδας και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης του Δήμου Δερύνειας

1. Περιγραφή εργασίας

· Ο Διαχειριστής σε συνεργασία με τον Οργανισμό θα καταστρώσει την πολιτική κοινωνικής δικτύωσης, θα αναπτύξει σχέδιο για να κάνει τον Οργανισμό πιο γνωστό και θα δημιουργήσει «κίνηση» στη σελίδα του Οργανισμού. Θα πρέπει να διαχειρίζεται και παρακολουθεί την επικοινωνία του Οργανισμού σε όλο το εύρος των social media πλατφορμών και της ιστοσελίδας.

2. Προσόντα

· Δημιουργικότητα και αποδεδειγμένη βαθιά γνώση στην κοινωνική δικτύωση.

· Σε βάθος γνώση και κατανόηση των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης και των αντίστοιχων σελίδων τους (facebook, twitter, YouTube, Instagram, etc) καθώς και πως μπορεί κάθε πλατφόρμα να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές περιπτώσεις.

· Εξαιρετικές ικανότητες στον γραπτό και προφορικό λόγο.

· Ικανότητα να μεταφέρει αποτελεσματικά και με σαφήνεια ιδέες γραπτώς αλλά και σε βίντεο.

· Προθυμία να συνεργαστεί καλά σε ομάδα και να αναλάβει πρωτοβουλίες για ανάπτυξη περιεχομένου, δημιουργία και επεξεργασία περιεχομένου και online διαχείριση φήμης.

· Καλή τεχνική κατάρτιση και να αντιλαμβάνεται γρήγορα και εύκολα τα νέα εργαλεία.

· Γνώση των αρχών της βελτιστοποίησης των μηχανών αναζήτησης, συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά.

· Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

· Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office και επεξεργασίας γραφικών και εικόνας.

· Επικοινωνιακές, οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες.

· Δυνατότητα ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων.

· Ιεράρχηση αναγκών.

· Δημιουργικότητα και καινοτόμος σκέψη.

· Υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα.

· Πτυχίο στη Δημοσιογραφία ή Marketing θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

3. Καθήκοντα

· Διαχείριση και παρακολούθηση της επικοινωνίας του Οργανισμού σε όλο το εύρος των social media πλατφορμών και της ιστοσελίδας.

· Καθημερινή υποστήριξη της ιστοσελίδας και του λογαριασμού του Οργανισμού σε Facebook, Twitter και λοιπές πλατφόρμες social media, συμπεριλαμβάνοντας δημιουργία περιεχομένου, εκτέλεση ενεργειών και μέτρηση αποτελεσμάτων.

· Σχεδιασμός, ανέβασμα και διαχείριση γραπτού περιεχομένου, φωτογραφιών, γραφικών, βίντεο και συνδέσμων σε όλα τα social κανάλια και στην ιστοσελίδα.

· Κατασκευή, εφαρμογή και βελτιστοποίηση ψηφιακών στρατηγικών, viral περιεχομένου καθώς και καμπάνιας σε όλες τις βασικές πλατφόρμες social media και της ιστοσελίδας, με σκοπό την προβολή των δράσεων, αποφάσεων και δραστηριοτήτων του Δήμου.

· Ανάπτυξη της αναγνωρισιμότητας του Οργανισμού μέσω της διενέργειας διαδικτυακών διαγωνισμών.

· Κάλυψη σημαντικών εκδηλώσεων του Δήμου και ανέβασμα περιεχομένου στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου.

· Ανταπόκριση στα αιτήματα και απαντήσεις σε ερωτήματα και σχόλια.

· Έρευνα για ειδήσεις και άρθρα για αναδημοσίευση.

4. Υποβολή Προσφορών

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 15:00.

5. Αξιολόγηση Προσφορών

Η προσφορά θα κατακυρωθεί στον προσφοροδότη που θα συγκεντρώσει την ψηλότερη βαθμολογία. Οι προσφοροδότες θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη και θα αξιολογηθούν με βάση το αποτέλεσμα της συνέντευξης, τα προσόντα και το ύψος της οικονομικής τους προσφοράς.

6. Προϋπολογισμός σύμβασης

Το προϋπολογιζόμενο ποσό δαπάνης για τον διαγωνισμό ανέρχεται στις €3.600,00.

7. Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 12 μήνες.