Απέρριψαν αίτημα ανηλίκου στα όρια του αυτισμού

0
241

Με ιδιαίτερη προχειρότητα και ελαφρά τη καρδία οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες απέρριψαν αίτηση για παροχή επιδόματος αναπηρίας σε δεκάχρονο παιδί, το οποίο, σύμφωνα με εκθέσεις, αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. 

ΘΕΜΑ: ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Σύμφωνα με τα γεγονότα, όπως αυτά καταγράφονται στην απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, τον Οκτώβριο του 2013 απερρίφθη αίτημα των γονέων του ανηλίκου με το αιτιολογικό ότι το παιδί τους δεν εμπίπτει στον όρο «ανάπηρος», σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου.

Κατά την υποβολή της αίτησης οι γονείς προσκόμισαν ιατρική βεβαίωση από παιδοψυχίατρο των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με την οποία το παιδί παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες και δυσκολίες στην επικοινωνία, κοινωνική κατανόηση και αλληλεπίδραση, δυσκολίες οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος.

Η αρμόδια λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών, κατόπιν επίσκεψης που πραγματοποίησε στην κατοικία του ανηλίκου, εισηγήθηκε την έγκριση του αιτήματος. Ωστόσο, η συντονίστρια δεν συμφώνησε και απέρριψε την εισήγηση της λειτουργού.

Ο πατέρας υπέβαλε ένσταση και η περίπτωση παραπέμφθηκε στη Συμβουλευτική Πολυθεματική Ομάδα η οποία έκρινε ότι ο 10χρονος δεν μπορεί να θεωρηθεί ανάπηρο άτομο για σκοπούς παροχής δημόσιου βοηθήματος.

Ακολούθως, η διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας συμφώνησε με την πιο πάνω σύσταση και απέρριψε την αίτηση.

Το επόμενο βήμα ήταν η άσκηση προσφυγής στο Δικαστήριο.

Το Δικαστήριο, μελετώντας τα δεδομένα της υπόθεσης, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «δεν φαίνεται, από το σύνολο των στοιχείων που έχουν τεθεί ενώπιον του δικαστηρίου, ότι διερευνήθηκαν με επάρκεια όλα τα ουσιώδη στοιχεία της συγκεκριμένης περίπτωσης».

Ειδικότερα, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι ενώπιον των αρμοδίων υπήρχε έκθεση εκπαιδευτικού ψυχολόγου, η οποία ήταν αποτέλεσμα έρευνας διάρκειας 19 ημερών, που περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, «συνεντεύξεις με τη μητέρα του ανηλίκου και με εκπαιδευτικούς, κλινική παρατήρηση του παιδιού στην τάξη και στον χώρο της αυλής του σχολείου, ερωτηματολόγια, χορήγηση κλιμάκων νοημοσύνης, με καταληκτικό συμπέρασμα στην έκθεση ότι η διαταραχή του ανηλίκου επηρεάζει εξ ολοκλήρου την κοινωνική του λειτουργικότητα καθιστώντας την ιδιαίτερα δύσκολη».

Υπό αυτά τα δεδομένα, η απόρριψη του αιτήματος παροχής επιδόματος αναπηρίας κρίθηκε πως ήταν προϊόν ανεπαρκούς έρευνας και αιτιολογίας και η σχετική απόφαση ακυρώθηκε.

Πηγή: «Φιλελεύθερος»