Αμμόχωστος: Γιατί ΟΛΕΣ οι επιχειρήσεις πρέπει να κάνουν Pest Control – Ο Ξένιος Σαββίδης εξηγά

0
795

 

Ένα πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο πολλές επιχειρήσεις ίσως και να μην γνωρίζουν καν,  Pest Control και η άγνοια των περισσοτέρων για το θέμα.

To pest control, αναλαμβάνουν επαγγελματίες προκειμένου να διώχνουν από τις επιχειρήσεις (αλλά και από σπίτια) τα έντομα, τα τρωκτικά, αλλά και διάφορους επιβλαβείς μικροοργανισμούς.

Πέραν του προφανούς, ότι δηλαδή το Pest Control είναι επιτακτικής ανάγκης για λόγους υγιεινής, είναι και υποχρεωτικό δια νόμου. Οι επιχειρήσεις, δηλαδή, που δεν πραγματοποιούν το Pest Control, καταγγέλλονται.

Εμείς ρωτήσαμε έναν επαγγλματία του είδους, τον Ξένιο Σαββίδη, ιδιοκτήτη του “XS Pest Termites Control”, ο οποίος μας ανέφερε κάποιες από τις υπηρεσίες που παρέχει, ενώ μας εξήγησε  και μερικά πράγματα για το τι κάνει ακριβώς και γιατί είναι τόσο αναγκαίο για τις επιχειρήσεις.

Διαβάστε αναλυτικά:

Τι είναι η απολύμανση?

Η απολύμανση είναι η χρήση φυσικών, χημικών ή άλλων μέσων για την απομάκρυνση, αδρανοποίηση ή καταστροφή επιβλαβών μικροοργανισμών, δηλητηριωδών ή ραδιενεργών χημικών από άτομα, χώρους, επιφάνειες ή αντικείμενα.

Απολύμανση είναι η εφαρμογή μετά από σχολαστική καθαριότητα, μίας μεθόδου για την καταστροφή συνήθως των περισσοτέρων ή όλων των παθογόνων λοιμωδών ή παρασιτικών παραγόντων με χημικά μέσα.

Είναι η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται η καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών με χημικές ουσίες (π.χ. αλκοόλη) ή φυσικές μεθόδους (π.χ. υψηλή θερμοκρασία) σε αντικείμενα, εργαλεία και επιφάνειες.

Η “XS Pest & Termites Control” διαθέτει εξειδικευμένες εφαρμογές απολύμανσης με σκοπό την καταπολέμηση βακτηρίων, μικροβίων, ιών και άλλων παθογόνων μικροοργανισμών.

Απεντόμωση

Μιλώντας για απεντόμωση εννοούμε τον έλεγχο και την καταπολέμηση όλων των εντόμων που δημιουργούν προβλήματα και εστίες μόλυνσης σε κτήρια και η παρουσία τους εγκυμονεί κινδύνους για το προσωπικό τους επισκέπτες αλλά και το περιβάλλον.

Για την απεντόμωση και για τον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ελέγχου προσβολών από έντομα απαιτείται επιθεώρηση και εντοπισμός των πιθανών εστιών ανάπτυξης, παρακολούθηση και ταυτοποίηση των εντόμων και επιλογή της κατάλληλης μεθόδου απεντόμωσης. Στην ουσία μιλάμε για τρία σημαντικά στάδια, την πρόληψη, την καταπολέμηση και την διατήρηση, τα οποία συνθέτουν τις διαδικασίες για μια ολοκληρωμένη απεντόμωση.

 

Μυοκτονία

Η μυοκτονία μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία πολυσύνθετη εργασία. Αρχικά θα πρέπει να γνωρίζουμε καλά τις κτιριακές εγκαταστάσεις και να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα για τον περιβάλλοντα χώρο. Μετέπειτα θα πρέπει να γίνει εκτίμηση του πληθυσμού των τρωκτικών που υπάρχουν στο χώρο και να εντοπιστούν οι πιθανές πηγές που προμηθεύονται τη τροφή τους. Στη συνέχεια ακολουθεί προσεκτική δόλωση του χώρου με ειδικά τρωκτικοκτόνα δολώματα. Η επιλογή των σημείων δόλωσης καθώς και η μορφή των δολωμάτων εξαρτάται από τον χώρο και τον πληθυσμό όπως αυτά έχουν εκτιμηθεί από τα παραπάνω στάδια της εφαρμογής.

Σκοπός της μυοκτονίας

Κύριος σκοπός της μυοκτονίας είναι η καταπολέμηση κάθε είδους τρωκτικού που τυχόν θα εισβάλει σε ένα χώρο και η λήψη προληπτικών μέτρων για την παρεμπόδιση πιθανής επαναμόλυνσης. Τα βήματα σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων μυοκτονίας που εφαρμόζουμε είναι η επιθεώρηση των χώρων και ο εντοπισμός των κρίσιμων σημείων ελέγχου, η δημιουργία προστατευτικού δικτύου δολωματικών σταθμών και παγίδων σύλληψης, η διεξαγωγή τακτικών επισκέψεων ελέγχου και καταγραφής των ευρημάτων μέσω εξελιγμένων μηχανογραφημένων συστημάτων, η στατιστική επεξεργασία αυτών και τέλος η ενημέρωση και λήψη των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών για την οριστική λύση του προβλήματος.

Η “XS Pest & Termites Control” δίνει μεγάλη βαρύτητα στα μέτρα προστασίας και γι’ αυτό το λόγο σε χώρους παρασκευής τροφίμων ή σε χώρους εργαζομένων τοποθετούνται ειδικοί σταθμοί δόλωσης.

Τα σημεία δόλωσης καταγράφονται τοπογραφικά και αριθμούνται έτσι ώστε να ελέγχεται η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της μυοκτονίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ‘XS Pest & Termites Control” και τον Χένιο Σαββίδη, στο 8000 90 92 ή στο 99 988 100

Διεύθυνση: Kokkines 20, 5330 Agia Napa

Emal: xspest@cytanet.com.cy

van