Τα 7 βήματα για την επίτευξη κάθε στόχου

0
421

Το να ονειρευόμαστε είναι εύκολο, η δυσκολία έγκειται στο να μετατρέψουμε τα όνειρά μας σε πραγματικότητα. Αυτά είναι τα 7 βήματα που εάν τα ακολουθήσουμε, θα μπορέσουμε να μετατρέψουμε τα όνειρα σε υλοποιήσιμους στόχους.

Σύμφωνα με τον δόκτωρα Phil τα όνειρά μας, μπορούν να γίνουν πραγματικότητα εάν ακολουθήσουμε 7 απλά βήματα.

Το πρώτο βήμα αφορά την μετατροπή των ονείρων σε στόχους και αυτοί οι στόχοι πρέπει να βασίζονται σε συγκεκριμένα γεγονότα ή συμπεριφορές. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εστιάζουμε σε αυτά που μπορούν να συμβούν και να μην βάζουμε αόριστους στόχους όπως για παράδειγμα «θέλω να είμαι ευτυχισμένος». Καθορίζουμε τους στόχους μας με ξεκάθαρους και συγκεκριμένους όρους

Είναι σημαντικό οι στόχοι να μπορούν να είναι μετρήσιμοι. Δεν υπάρχει διαφορετικός τρόπος για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα. Εάν ο στόχος είναι για παράδειγμα, να βγάλουμε χρήματα, τότε πρέπει να οριστεί το ποσό που επιθυμούμε να βγάλουμε

Καθορίζουμε ένα χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη του στόχου. Η διαφορά ανάμεσα σε ένα όνειρο και ένα στόχο είναι το χρονοδιάγραμμα. Το χρονικό όριο ενισχύει την αίσθηση του επείγοντος ή του σκοπού και λειτουργεί ως κινητήριος δύναμη.

Διαλέγουμε στόχο που μπορούμε να διαχειριστούμε. Στα όνειρα μπορούμε να φανταζόμαστε ότι θέλουμε, η διαφορά είναι ότι τον στόχο πρέπει να μπορούμε να τον διαχειριστούμε. Ορίζουμε το στόχο και επικεντρώνουμε σε αυτά που μπορούμε να δημιουργήσουμε και όχι σε αυτά που δεν μπορούμε.

Οργανώνουμε σχέδιο και στρατηγική για την επίτευξη του στόχου. Το να θέτουμε στόχους απαιτεί ότι υπάρχει ρεαλιστική εκτίμηση των εμποδίων και των δυνατοτήτων που προσφέρονται και ότι υπάρχει μία στρατηγική για την επίτευξή του. Η βάση μας είναι η πραγματικότητα.

Σχεδιάζουμε τα βήματα που θα μας οδηγήσουν στην επίτευξη του στόχου. Προχωράμε ένα βήμα κάθε φορά. Τα σωστά επιλεγμένα βήματα, που βασίζονται στον ρεαλισμό παράγουν αποτελέσματα. Είναι καλό να γνωρίζουμε ποια είναι τα βήματα που θέλουμε να ακολουθήσουμε και έτσι η επίτευξη του στόχου γίνεται πιο διαχειρίσιμη.

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Είναι καλό να θέσουμε «ποινές» και συνέπειες για την μη επίτευξη των επιμέρους βημάτων για την επίτευξη του στόχου που έχουμε θέσει. Μπορεί το ρόλο αυτό να τον αναλάβει κάποιος συγγενής ή οικείο πρόσωπο. Όλοι λειτουργούμε καλύτερα εάν γνωρίζουμε ότι κάποιος επιβλέπει και εάν υπάρχουν επιπτώσεις για την αδράνεια ή αποτυχία μας να παρουσιάσουμε αποτελέσματα.