ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Ξεκινά έργο αξίας 2 εκ. ευρώ!

0
1007

Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «Λεωφόρος 1ης Απριλίου»

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το έργο «Βελτίωση της Λεωφόρου 1ης Απριλίου» στο Παραλίμνι μέχρι τη συμβολή με την οδό Σταδίου, το οποίο περιλαμβάνει την αναβάθμιση του οδικού δικτύου και την κατασκευή του κυκλικού κόμβου. Το έργο είναι αξίας 1.810. 000 ευρώ από κρατικά κονδύλια. Η εκτέλεση του έργου θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα εντός 12 μηνών.

Οι προσφορές θα λήξουν στις 13 Ιουλίου 2018.